gerundium

29 juli 2014

Från Bildt till Bildt

En bild av Carl Bildts farfarsfar ur Hvar 8:e dag,
föregångare till denna webutgåva.


I år har jag arbetat med två översättningar – en som påstår att politiska övertygelser kan ärvas. Och en som talar om hur kolonialmakterna styckade Afrika. I båda fallen leder spåren till ... ja, just det, Carl Bildt. Läs hur det hänger ihop.
1885 sammankallade Tysklands kansler Bismarck en konferens om Afrika i Berlin. Där beslutade 14 europeiska makter att Belgiens kung skulle få behålla Kongo, där han anställde folkmord på miljontals kongoleser (se Adam Hochschildts Kung Leopolds vålnad). Dessutom enades man om principen om "effektiv ockupation", dvs. endast länder som redan hade tagit ett område under full kontroll kunde göra anspråk på det som koloni. Detta inledde den stora kapplöpningen om Afrika.

När jag så av en händelse slog upp dokumentet från Berlin visar det sig att Sverige och Danmark var med bland de 14 länder som inledde detta mörka kapitel i mänsklighetens historia, bland kolonialtidens värsta förbrytelser. Ännu mer förvånad blev jag av att upptäcka att Sverige representerades av en baron Bildt, generallöjtnant Gillis Bildt, farfarsfar till Sveriges nuvarande utrikesminister.

När man hör Carl Bildt idag agera stormaktsknekt och ser hans farfarsfar sitta vid Bismarcks sida och dela upp Afrika som en spittekaka är det nästan som om ingenting hade hänt i Sverige på 130 år!

Det är spöklikt.
Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.