gerundium

9 juli 2014

Birgitta Ohlsson vill slå mynt av tiggarna

Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson (fp) försöker nu slå mynt av
tiggarproblemet genom att profilera sig som tiggarnas vän.

I själva verket vill hon och många andra karva åt sig en del av liket,
tiggarna som vi tvingar till en för tidig död genom att låta dem sitta framför ICA och
tunnelbanan istället för att tillämpa sociallagen.

Hon ondgör sig över att Danmark har förbjudit tiggeri, liksom för övrigt de
flesta tiggarnas hemland Rumänien och en rad andra länder.

I stället borde hon hitta konstruktiva lösningar. Helst på EU-nivå
förstås. Att man sätter tumskruvar på Rumänien att erbjuda de fattiga
romerna drägliga villkor så att de har en möjlighet att stanna i sitt
land.


EU-presidenten Herman von Rompeuys oansvariga linje att de länder
som önskar ska få utvisa tiggarna skulle innebära att vi införde en lag för fattiga och
en för rika. Det är uteslutet.

Går det inte att få rätsida på problemet (tiggarna lever i snitt i 47 år - det är
ovärdigt av världens rikaste länder att tillåta detta) den vägen måste
den svenska sociallagen ta vid. Den stadgar att alla ska ha rätt till
bostad och en utkomst. Kan vi hjälpa tiggare till arbete är det bra,
men man ska komma ihåg att arbetslösheten i Rumänien är hälften av
vad den är i övriga EU.

Idealet är om EU-byråkratin som älskar att lägga sig i allt,
verkligen lade sig i hur Rumänien uppfyller sina förpliktelser och
använder bidrag från EU.

Hur som helst är Birgitta Ohlssons linje att tiggarna ska "räddas" genom
att tvinga dem att fortsätta leva på allmosor en omänsklig och helt
otidsenlig linje, som väcker till liv en överklassfilantropi
som man trodde tillhörde det förgångna i socialpolitiken.

Innebörden av hennes uttalanden är djupt reaktionär. Ingen bör rösta på
politiker som inte kan förmå sig formulera politiska, samhälleliga
lösningar på tiggarproblemet utan vill vrida klockan tillbka ett sekel eller så.

Att enskilda faller för frestelsen att ge pengar till tiggarna och därmed
uppmuntra deras självskadebeteende är begripligt. Men när ansvariga
politiker vill profitera på sådant obetänksamt handlande är det närmast
kriminellt. En något förfinad form av  kannibalism.

Stefan Lindgren

Bilden: Kazimir Malevitjs "Lek i helvetet" från 1914.

8 kommentarer :

 1. Enligt Eurostat var Rumäniens arbetslöshet 7,3% i maj. För hela EU var siffran 10,3%. Fast man kan ju vara lite skeptisk mot statistik av den här typen, det finns förmodligen en tendens att snygga till siffrorna så mycket det går.

  SvaraRadera
 2. Frågan är om det inte var Röda armén som räddade Rumäniens romer.
  Den rumänska diktaturen under andra världskriget var en lydig klientstat till Hitler. Han krävde och fick 20 divisioner på östfronten och rumänsk olja till sin krigsmakt. I gengäld fick rumänerna områden österut, inklusive Odessa. Vad Rumänien gjorde med sina romer hade ingen prioritet i Hitlers agenda.

  Den rumänska diktaturens behandling av romer präglades av grym och brutal inkompetens. Romerna skulle inte utrotas (vilket skedde i områden som tyskarna kontrollerade), utan förflyttas österut. Dessa förflyttningar skedde med en så brutal inkompetens att många romer dog.

  Röda armén krossade det tyska-rumänska motståndet i augusti 1944 i den stora Jassy–Kishinev-offensiven, i vilken de 2:a och 3:e ukrainska fronterna deltog (min frus far deltog i slaget i den 2:a ukrainska fronten). Rumänien bytte sida över en natt, så något tyskt manöverutrymme att komma åt romerna fanns inte.


  SvaraRadera
 3. Du väl rätt Stefan, i att just själva tiggandet inte löser något alls. Men det finns några detaljer som behöver klargöras här: Romerna i Rumänien hölls som slavar fram till 1850-talet. De köptes och såldes på liknande sätt som slavarna i USA:s sydstater, annonser finns bevarade. De 2 miljonerna romer i Rumänien är pariastämplade och diskriminerade i landet än idag. Uppgifter finns att om de t.ex. bygger hus nära andra rumäner, så rivs husen. Att så att säga "skicka tillbaka" det vissa anser vara "problemet" (dvs romerna) till Rumänien är alltså ingen heltäckande lösning. En sådan måste vara mycket mer övergripande, handla om utrymmet toleransen och svängrummet för folkgrupper med "annan" kultur och historia, i alla länder. Även romska aktivister i Sverige som Fred Taikon t ex är kritiska till att de svenskfödda romerna tar för lite ansvar för denna grupp. Han, Thomas Hammarberg och Hans Caldaras är de som har kunskaper och kan svara på flest frågor om hela denna historia. Och ge bra förslag på vad som bör göras.

  /Henrik Persson

  SvaraRadera
 4. Nej, vi kan inte deportera romerna som von Rompeuy föreslår. EU måste hjälpa dem att skapa sig en tillvaro i sitt hemland. Det skulle kunna ordnas på en kafferast genom att villkora Rumäniens EU-bidrag. Sådan utpressning är EU mycket snara att tillgripa i helt underordnade frågor (krav på att Bulgarien ska stoppa South Stream t ex). Så länge tiggarna är kvar i Sverige måste sociallagen gälla.
  Sen delar jag inte alls din uppfattning att svenska romer skulle ha något särskilt ansvar för att ta hand om de rumänska tiggarna (varav bara en del är romer f ö). Det är ett försök att sopa ett samhällsproblem under mattan under "etnisk" förevändning. Jag känner därför ingen lust att konsultera Taikon i frågan. Inte heller Hammarberg, som inte hade något att komma med i TV när han diskuterade med Bo Rothstein, utan rekommenderade folk att "ge pengar ibland". Lika lite som man inte kan vara till hälften gravid kan man ha människovärde i ett samhälle och samtidigt tillåta att vissa måste tigga ihop brödfödan. Skänk inte pengar. Kräv att svensk socialpolitisk standard upprätthålls.

  SvaraRadera
 5. Hej Stefan,
  jag förstår inte varför du inte har lust att konsultera t ex Fred Taikon, det handlar inte om etnicitet, det handlar om att han har kunskaper i den fråga vi diskuterar. Och att han agerar, till skillnad från många andra.
  Situationen i Rumänien kan knappast "ordnas på en kafferast". Läs denna artikel av Rumänienkännaren Rikard Klerfors:
  http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-bryta-romernas-tiggeri-och-utanforskap/

  Henrik Persson

  SvaraRadera
 6. Du vill lösa problemet genom att den drunknande söker hjälp av drunknande, som det ryska talesättet lyder. Vad i all fridens dar har Fred Taikon att göra med rumänska tiggare? Av alla undanflykter jag hört är denna att svenska romerna på något sätt har ansvar för detta EU-PROBLEM den mest bisarra. Det är ett politiskt problem som ligger på regeringens och Bryssels bord. Inte heller tror jag att "vi" kan lösa rumänska romers utanförskap. Det är i första hand ett rumänskt problem, i andra hand ett EU-problem. Ponera att det kommer hit 10 000 båtflyktingar från Libyen. Vänder vi oss då till Jan Hjärpe eller till Arabiska kulturföreningar för "råd"? Du är helt fel ute Henrik. Som din vän kan jag säga det.

  SvaraRadera
 7. Vad betyder "fel ute" i detta sammanhang? Det jag anser du för din del missar, Stefan, är att det behövs kunskaper för att kunna göra något. Det är viktigt att hålla kontakt med dem som har dessa, vare sig det är Jan Hjärpe eller någon annan. Jag har aldrig skrivit att vi ska lämna över frågan om de rumänska romerna i Sverige till Fred Taikon. Ditt enda förslag till krav är att det du kallar svensk socialpolitisk standard ska upprätthållas. Fast du har dock inte definierat vad innehållet skulle vara i den, i detta fall. Lägg märke till att det de sociala myndigheterna i t ex Stockholm hittills mest verkat ägna sig åt är att riva bostäder och avhysa dessa människor till Rumänien. Inte mycket annat. I Malmö däremot verkar de sociala myndigheterna ha ordnat bättre bostäder istället
  Nu kommer rapporter om organiserade knivattacker mot romernas bostäder i Stockholm, sönderskurna däck etc. I Österrike och Ungern har kriminella ligor och högerextrema samarbetat för att mörda romer. Enligt min mening bör de ansvariga myndigheterna sätta stopp för dessa angrepp i Sverige till att börja med:
  http://www.etc.se/inrikes/flera-taltlager-utsatta-vandalisering-i-stockholm

  SvaraRadera
 8. Henrik, det som händer med människokroppen om du sitter 12 tim/dag på asfalt och sedan sover i ett pappskjul året om är i stort sett detsamma oavsett etnicitet. Vi kan alltså lämna Taikon därhän. Det som saknas här är uppenbarligen konkreta kunskaper om hur sociallagen ska tolkas och tillämpas. Det du säger om attacker på romerna (återigen: bara en del av tiggarna är romer) gör bara detta mer akut. Det viktiga är att sociala myndigheter börjar agera - och interagera med tiggarna/uteliggarna - för att lösningar på detta begränsade problem ska komma fram. En del kanske väljer att åka hem - om de vet att de har något att åka till. Andra behöver vård. En del vill ha jobb. INGEN ska sitta på gatan året runt. Låt-gå-politikerna behöver en spark där bak! Deras falska humanism får mig att kräkas. EU-kannibaler är vad dom är. Lever på människokött.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.