gerundium

2 juli 2014

Könsstympningarna kan leda till åtal

Flera personer har bett mig ta tillbaka "larmrapporten" om könsstympningarna
i Norrköping.

Man säger att det ursprungliga avslöjandet visat sig "felaktigt", ty
flickorna kom inte från samma skolklass (spelar roll!).

Och stympningarna var inte utförda i Sverige. Pust, vad skönt! Faran över.
Eller hur?

Nu tycks åklagare i Norrköping ha vaknat till och faktiskt föresatt sig att
tillämpa lagen, trots att elevhälsan tycks vilja runda rättsväsendet.

Norrköpings tidningar 30/6:

"Sveriges lag mot könsstympning är unik. Även om en flicka utsätts för
könsstympning utomlands innan hon kommer till Sverige så kan det leda till
åtal enligt svensk lag.


– Det viktiga i de fallen är att se vilken anknytning familjen hade till
Sverige vid brottstillfället, säger Marie Kronqvist Berg, kammaråklagare, i
Norrköping och specialiserad på barnärenden.

I Sverige är könsstympning ett allvarligt brott som kan ge fängelse upp till
tio år. Den svenska lagen från 1982 förbjuder alla former av könsstympning.
Tidigare i veckan berättade chefen för centrala elevhälsan i Norrköping att
det inte fanns någon brottsmisstanke i något av fallen som rör de 60
könsstympade flickor som upptäckts i Norrköping.

– Misstänker man att en flicka är könsstympad är det att betrakta som ett
brott eftersom det är förbjudet här. Alla former av könsstympning i Sverige
är olagliga. En fråga vi har att utreda då är var brottet har begåtts, säger
Marie Kronqvist Berg.

När det gäller de 60 fallen har inte åklagaren fått någon närmare
information, vilket Marie Kronqvist Berg är lite förvånad över.

– Jag förstod att ett flertal ärenden hade uppmärksammats och har nog
förväntat mig att vi skulle bli kontaktade. Vi tycker att man bör ta kontakt
med socialtjänsten så att de kan titta på ärendena och sedan kontakta oss,
så att vi kan titta på om det finns anledning att utreda ärendet närmare.

För 15 år sedan skärptes den svenska lagen ytterligare och sedan dess gäller
förbudet även om en flicka utsätts för könsstympning i utlandet. Men det
handlar inte bara om flickor som förs till hemländer på sommarlovet, enligt
Marie Kronqvist Berg.

– Att bara utreda de fall där könsstympning skett i Sverige är att göra en
göra en alltför snäv prövning och går inte i linje med de förändringar som
gjorts i lagen där man utvidgat domsrätten.

Lagändringen gör det även möjligt att väcka åtal i fall där flickor
könsstympats innan de kommit till Sverige. Det viktiga i de fallen är att se
vilken anknytning familjen hade till Sverige när könsstympningen utfördes.

– Det kan vara så att man planerar att flytta till Sverige och känner till
att Sverige har den här lagstiftningen, man kanske har släktingar här som
informerat om lagen, har sökt tillstånd och genomför könsstympningen strax
innan man kommer till Sverige, säger Marie Kronqvist Berg.

Åtalstillstånd kan även ges i fall där anknytningen till Sverige var svag
när könsstympningen utfördes. Sådana fall beskrivs i regeringens proposition
(98/99:70) som föranledde lagändringen. Det kan gälla en familj som innan
den kom till Sverige vistats lång tid i annat land där könsstympning inte
accepteras "och föräldrarna därför borde ha varit införstådda med gärningens
förkastlighet".

Marie Kronqvist Berg tycker att det kan finnas anledning att utreda även den
typen av fall. Inte minst för att lagen är vidsträckt och även förbjuder
försök, förberedelse och stämpling till brott.

– Tanken med lagen är just att hindra att flickor med anknytning till
Sverige får ingreppen gjorda utomlands. Det är därför det nu finns möjlighet
att döma en person i Sverige även om brottet begåtts utomlands, om
anknytning till Sverige fanns vid gärningen.

Vem ska avgöra om brottsmisstanke finns?

– Det är ju sådant som vi på åklagarkammaren ska titta på och sådant vi kan
diskutera i ett samråd med socialtjänsten. I första ledet tycker jag
myndigheterna ska vara öppna och titta på de olika fall som upptäcks, man
får inte stänga dörren för snabbt."

Stefan Lindgren

8 kommentarer :

 1. Den ursprungliga, felaktiga, rapporten (och efterföljande rapporteringen) antydde att stympningarna varit gjorda i Sverige, i ogenomträngliga "ghetton" dit svensk lag inte når. Det visade sig vara fel.

  Frågan om kvinnlig omskärelse är naturligtvis inte löst med det. Ca 125 miljoner kvinnor i världen lär leva med följder av detta. Mycket arbete måste göras för att få slut på det. Arbete görs också redan nu.

  Men det var intressant att se att den felaktiga upplysningen att en hel skolklass blivit omskuren i Norrköping genast kunde användas som stöd för flera av Sverigedemokraternas förslag i invandringsfrågan och för att måla upp en bild av mörka, ogenomträngliga invandrarghetton dit svensk lag inte når och där invånarna utför fruktansvärda kriminella handlingar, som stympningar av små flickor. Och som de sedan inte blir straffade för - bl a eftersom vissa grupper ser genom fingrarna med det (vänstern, liberaler).

  För mig väcker det bilder av berättelser om vad folk fantiserat om kunde hända i andra "ghetton" under historiens gång.

  Ola Persson

  SvaraRadera
 2. Bäste Ola M, Ola P...
  Man bör kunna diskutera könsstympningarna i sak även om man har olika uppfattning om den nuvarande invandringspolitiken i stort. Jag får intrycket att du inte tror att det går att komma till rätta med problemet i Sverige. Det tror jag. Svenska myndigheter har inte haft kontroll (en stickprovsundersökning i Norrköping duger inte). Personer som medverkat till stympningen har endast i några få fall lagförts (rättsväsendet rundas). Utsänd svensk personal bör informera i ursprungsländerna att medverkan till könsstympning kan straffas med upp till 10 år (så har INTE skett). Jag finner det - tydligen till skillnad från dig - oerhört intressant att feministerna och vänstern varit så passiva i frågan (orsaken till att alliansen är det är lättare att föreställa sig). När det manliga, patriarkaliska våldet drabbar en invandrargrupp (huvudsakligen afrikaner) är de som bortblåsta.

  SvaraRadera
 3. Tack för svar! Jag förstår att du nu nåtts av informationen att stympningarna inte skett i Norrköping och att det inte är en följd av någon "ghettoisering" i Sverige. Problemet är stort ute i världen och en del av de drabbade kommer hit. Arbetet mot könsstympning ska ske både i Sverige och de länder där den dåliga traditionen pågår.

  Jag tror att du själv på senare tid fått ett slags varumärke som en person som kommer med intressant och annars svårtillgänglig information, t ex när det gäller Ukraina. Du har säkert högt kvalificerade läsare av vad du skriver. Jag är säker på att ingen är lättad, pustar ut och tycker att problemet är ur världen för att omskärelserna inte skedde i Sverige. Det är att underskatta oss, dina läsare, Vi vill naturligtvis att frågan ska lösas på det sättet att denna dåliga sed helt upphör.

  Vägen dit måste bl a gå över att man skaffar sig korrekta fakta om vad det är som pågår.

  En del av det är att ta reda på vad som redan görs, både av organisationer i Sverige, av svenska organisationer utomlands, av internationella organisationer och av organisationer i de länder där seden tillämpas. Naturligtvis ska inga omskärelser få ske i Sverige, liksom inte någon annan stans. Vi har här lagstiftning som ska följas.

  Att det finns en viss tystnad kan du ha rätt i. Frågan anses kanske känslig. Men den går att prata om. Personer jag känner som själva är omskurna har inte haft några problem med att prata med mig om det. Det finns filmer, böcker och naturligtvis mängder av forskning.  Ola Persson

  SvaraRadera
 4. 1. Jag har inte sagt att alla könsstympningar skett utanför Sverige. Ordf. i somaliska ungdomsförbundet i Norrköping är inte heller säker på det.
  2. Blir det färre/mindre ghetton i Sverige om du upprepar din besvärjelse i varje inlägg?
  3. Jag tror mer på rättsväsendet än på att några NGO:r ska lalla med frågan.
  3. Jag är tveksam till ditt sätt att tala om "omskärelse" i könsenutral form. Det måste väl ändå vara en enorm skillnad om en manlig jude blir beskuren på sjukhus och om en flicka skärs till invalid i något smutsigt förortskök? Vi talar om könsstympning. Vem är du förresten?

  SvaraRadera
 5. Till Ola M:

  Om du tror att Stefan Lindgren plockar fram svårtillgänglig information om Ukraina så har du fel. Han har, såvitt jag vet, men han får rätta mig om jag har fel, inget eget utvecklat personligt kontaktnät i Ukraina. Jag har flera unga ukrainska medarbetare som inom ett par minuter plockar fram information som motsäger Stefans källor. De har dessutom daglig kontakt med sina släktingar i Ukraina, även den östra delen.

  SvaraRadera
 6. Jag har inte över huvud taget berört manlig omskärelse i det jag skrivit. De jag talat om är kvinnor, alltså även de jag känner som är omskurna (eritreaner, etiopier).

  Man måste inte alltid använda ordet stympad. Kanske särskilt inte när man talar med dem som själva varit med om det. Man säger inte gärna: "Du som är stympad/eller könsstympad",när man talar med en person. Man måste ju kunna tala med de personer det handlar om.

  Jag är bror till Henrik Persson, som du känner.

  Ola Persson

  SvaraRadera
 7. Är det du, Fjärde världen-Ola. Då har vi ju träffats. Jag vet att du kan dina saker, men här tror jag du underskattar problemen. Precis som LO nu driver kampanj för att svenska löner ska gälla i Sverige måste vi hävda svensk lag. Det verkar inte självklart. Stora delar av vänstern verkar strunta i svensk lag, bara man får driva välgörenhet, minoritetspolitik och genderpolitik - allt utom klasspolitik.

  SvaraRadera
 8. Ja du Stefan, för närvarande verkar det bara vara du, den gamle och Gunnar Thorell, inom det som brukar kallas för vänstern, som har civilkurage och förstånd nog att inte knäfalla för den dominerande PK-eliten.

  Tack för det!

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.