gerundium

17 juli 2014

Du gamla du fria TIGGARLAND

En syn som gör en moderat ämbetsman stolt! (Bilden från förrförra seklet).
Regeringens nationella hemlöshetssamordnare (smaka på ordet!) Michael
Anefur säger i Studio 1 att tiggarnas barn ska tas om hand, men inte
tiggarna. I 90 dagar är dom "turister". Han uttryckte också sin stolthet
över att Sverige inte har förbud mot tiggeri.

DU GAMLA DU FRIA...


Heder åt Danmarks socialdemokrater som förbjudit tiggeriet och uteliggandet.
Det finns naturligtvis undantag där människor verkligen inte vill ha hjälp
(Bejerots "Nisse i Eken"). Men rätten till bostad och försörjning är en
mänsklig rättighet ("freedom from want") som inte ens en moderat
ordvrängare kan trolla bort.

Läser man Socialstyrelsens handledning
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19467/2014-6-16.pdf
är det uppenbart att lagen inte känner några undantag för rumäner och
bulgarer.

"EU-rättens princip om likabehandling innebär att en EU/EES-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till socialt bistånd och andra sociala förmåner på samma villkor som svenska medborgare.

Alla personer som vistas i Sverige omfattas av bestämmelserna om kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 §socialtjänstlagen, (2001:453), SoL.

Alla personer som vistas i en kommun har därför rätt att ansöka om ekonomiskt eller annat bistånd enligt bestämmelserna i SoL och att få sin sak prövad och avgjord genom ett formellt beslut."

Den stora faran med regeringens linje att passivt titta på medan tiggarna
förkortar sina liv på våra gator, är att sociallagen förvandlas till
makulatur. Nästa gång är det infödda svenskar som hamnar i knipa (det sker
redan) och behöver ta sociala tjänster i anspråk för att inte behöva tigga
och sova på gatan. Då man hänvisa till att SoL ju inte är huggen i sten....

Vad Göteborg och andra kommuner gör för tiggarna, att ge pengar till
frivilligorganisationer som sätter ut gamla husvagnar är ett steg i rätt
riktning, men det räcker inte. De måste erkänna sitt fulla ansvar för att
säkra dessa människors rätt enligt sociallagen. Ett förbud mot tiggeri - och
i avsaknad av ett sådant ett frivilligt stopp på all skadlig välgörenhet -
kan bidra till att tvinga fram de samhälleliga, politiska lösningar som behövs.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.