gerundium

22 juli 2014

Ja till sanktioner...

EU nobbar sanktioner mot Israels folkmord. Men flaggar
för skärpta sanktioner mot Ryssland utan tillstymmelse
till bevis och i strid mot FN.

Idag har EU:s utrikesministrar aviserat hårda sanktioner. Mot vad?

Mot Israels folkmord på Gaza, sedan hundratals oskyldiga civila dödats i
brutala angrepp på en i stort sett värnlös befolkning?

Nej, den frågan tycks avförd från dagordningen.

Istället handlar det om helt andra sanktioner som bl.a. Sveriges Carl
Bildt varit pådrivande för.

Israel kommer undan. Istället beslutade EU:s utrikesministrar om
ett skitigt beställningsjobb från Vita huset:

Ryssland ska straffas för det nedskjutna malaysiska passagerarplanet.
Ryssland utpekas som direkt skyldigt av EU:s utrikesministrar genom
att landet påstås väpna rebellerna i östra Ukraina, rebeller som tros ha
skjutit ner passagerarplanet.

Men som så många gånger förr fattas det flera led i bevisföringen, eller
rättare sagt det finns inga bevis alls för Rysslands skuld.

FN:s säkerhetsråd har nyss antagit en resolution om att opartiskt utreda
skuldfrågan. Bildt & Co undergräver och föregriper avsiktligt den
utredningen genom att pumpa ut sina ingrodda övertygelser om rysk ondska.

Varför gör man det? Jo för att His Masters Voice (Obama igår) redan släppt
grammonskivan "Russia's done it" - som innehåller ett montage av tre
bandinspelningar, där rebellerna i Donetsk påstås diskutera
nedskjutningen.(Här finns vissa problem med felaktiga ortnamn mm. men
vad gör det när Vita husets bevismaskin går igång?)

USA har satellitbilder och annan dokumentation - men har inte släppt
något av detta. Varför?

Dety ryska försvarsministeriet har däremot släppt satellit- och radardata
som visar

a. att MH17 flög utanför den gängse korridoren. Varför?
b. att MH17 följdes av ett ukrainskt militärplan. varför
c. att Buk-batterier fanns på plats i Donetsk, nära rebellfästen, men
flyttades efter nedskjutningen. Varför?

Och även om det skulle visa sig att rebellerna - vilket ter sig
osannolikt - skjutit ned ett plan på 10 km höjd, är detta inte
automatiskt något som Ryssland kan ställas till ansvars för.

Inbördeskriget i Ukraina är helt och hållet en produkt av det
fascistiska maktövertagandet. Om Kiev hade följt den överenskomna
vapenvilan 28 juni hade säkerligen nedskjutningen inte inträffat.

EU:s utrikesministrar ställer nu ultimatum att om int Ryssland
samarbetar med haveriutredningen så kommer skärpta sanktioner att
införas. Detta ultimatum bygger på lögnen att Ryssland velat motarbeta
en sådan utredning.

Putin krävde i sitt tal 21 juli att en internationella haverikommission
skulle komma till stånd. Han protesterade mot förseningen, att Kiev
förhalat utredningen i tre dagar. Rysslands representant i FN:s säkerhetsråd
lade ett resolutionsförslag  som krävde en internationell haverikommission
under ICAO:s ledning, vilket också är kärnan i den resolution som antogs.

Rebellerna i Donetsk har överlämnat vad som kan vara "svarta lådan" till
malaysierna och de internationella utredarna - precis som man sagt hela
tiden.

Rykten att rebellerna komprometterat fyndplatsen för att mixtra med
bevis är helt felaktiga. Man har bärgat kropparna och hållit
journalister och andra obehöriga borta - precis som man bör göra i en
sådan situation.

Genom mötet idag har EU sjunkit ännu djupare ned i den transatlantiska
axelns moras. Man har förrått Gazas befolkning till förmån för en unken
propagandakampanj mot Ryssland och man har skadat FN.

Grattis, Carl Bildt! Han kämpar - ända in i kaklet - för att gå till
historieböckerna som den svensk som gjort mest för att begrava den
svenska neutraliteten och alliansfriheten.

Han är också den som har ljugit och kommit med mest obevisade
påståenden på sin post.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.