FiB

16 februari 2017

Bonniertidskrift bakom falska uttalanden från utrikesministern


Tommy Frost har reagerat på SVT:s rapportering.

När SVT nyheter larmar om en "falsk nätkampanj" mot utrikesminister Margot
Wallström, bryr man sig inte om att upplysa om att falska
påståenden bl.a. kan spåras till en Bonniertidskrift.
SVT Nyheters journalister utsökta arbete.
20170215
Bästa Marit Sundström!
Är detta seriös journalistik från SVT Nyheter och dess redaktion? I så fall en mycket beklaglig avart som ansvarig chef måste åtgärda.
Med vem är det du, Marit och SVT Nyheter talar? Och vad är det vi, antar jag, egentligen får veta? Eller ska vi bara svälja och tro? Reminiscenser från skolans kyrkobesök väcks till liv.

Visar tecken på…
Kan ha startat…
Det tyder sannolikt på…
Samtidigt uppgavs landet ha…
Det bedömdes ha kapacitet…
Samtidigt uppges USA ha stoppat…
Det är oklart…
Uppger källor inom Rättsväsendet och Underrättelsetjänsten
Det finns farhågor att det kan ha varit…

Låt mig citera vår läroplan för undervisning i Samhällsorienterande ämnen där det står:

"Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande, det är tydligt framskrivet som mål i hela det svenska skolsystemet. Ett kritiskt tänkande som kan ses som själva grundbulten i en fungerande och utvecklande demokrati."

För erhålla betyget A.

"I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet."

Vart tog denna "grundbult" vägen i vuxen ålder kan jag undra?

Om du, Marit Sundström under SVT Nyheters ledning avser att fortsätta på detta sätt föreslår jag dig att du lämnar journalistyrket och fortsätter din karriär via en Nyhetsblogg för djärva anonyma källor, antagande, gissningar och rykten. En blogg är ju något du själv bekostar.

Under tiden ska jag fila på en begäran till den nye Generaldirektören för UKÄ om att han/hon snarast se över undervisningen på Enheten för journalistik, medier och kommunikation och föreslå att Institutionen/Enheten även ser över inträdeskraven.

Är öppen för ditt och SVT Nyheters svar.
Mvh
Tommy Frost
Delges:
Ulf Johansson
Jan Helin
Hanna Stjärne
---
20170211
Hej Johan Juhlin!

SVT nyheter (20170211) skriver under rubriken "Löfvén upprörd över falsk nätkampanj" att "Utrikesminister Margot Wallström (S) har utsatts för en rysk twitterattack där hon påstås ha föreslagit att vita män bör kastreras. Statsminister Stefan Löfvén är oroad" rapporterar Aftonbladet.
"Statsminister Stefan Löfvén reagerar nu skarpt på uppgiften att Margot Wallström blivit utsatt för en rysk hackerattack som sprider falska uttalanden från utrikesministern."

Jämför detta larm från svenska ambassaden, Aftonbladet och SVT med ett uttalande av samma Margot Wallström som stod att läsa i Bonnier Tidskrifter Icon (2012-02-23)

Margot Wallström i exklusiv intervju i Bonniers Tidskrifter Icon!
Saxat från Icon där Margot Wallström svarar så här
om sitt FN-arbete med att bekämpa sexuellt våld i konflikter:

"Allt dessa kvinnor gör är att försöka leva. Varför ska de drabbas av denna ondska? Då får man ibland bara lust att gå ut och slå ner någon. Man får primitiva tankar. Kastrera dem! Ge kvinnorna skjutvapen!"

Tommy Frost


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.