Ryska posten

21 februari 2017

Avfrostning pågår


Sveriges utrikesminister Margot Wallström lyckades idag med att genomföra sitt möte med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov utan en märkbar försämring av relationerna mellan våra länder.

Minimikravet för ett svenskt utlandsbesök är därmed uppfyllt.

Rysslands Sergej Lavrov stack inte under stol med att det råder stora meningsskiljaktigheter om Krim, men han passade på att inbjuda svenska politiker och andra att besöka Krim för att med egna ögon studera förhållandena.

Detta är något att ta fasta på. Om inte Wallström eller riksdagens utrikesutskott gör det borde det bildas en representativ medborgardelegation.

En annan viktig kommentar från Lavrov gällde de försämrade förbindelserna. Han klargjorde att Ryssland inte alls anklagar Sverige för att vara ansvarigt för detta.

Det får man väl tolka så att Ryssland inte odlar oförrätter utan vill blicka framåt. Dessutom vet ju Moskva - även om det inte sägs ut - att den svenska konfrontations- och sanktionspolitiken varit i säck innan den kom i påse.

SVT:s Bert Sundström tycks inte ha fattat någonting av det som hände vid mötet. "Oenigheten om Ukraina var  total", upprepades flera gånger i Rapports inslag. Tvärtom! Lavrov sa att båda var överens om att det inte finns någon annan lösning än implementering av Minskavtalen. Det är ingen dålig grund!

Det sades också i SVT att oenigheten var total rörande Syrien. Verkligen? Innan Wallström reste till Moskva berömde hon uttryckligen Rysslands insatser för fred i Syrien i FN. När fick Ryssland ett sådant erkännande sist?

Det  är svårt att befria sig från känslan att media önskade att mötet skulle blir frostigt eftersom de har så svårt att skilja sig från sin russofobiska dagordning.

Sergej Lavrovs anförande på presskonferensen och hans svar på frågor kommer i nästa nummer av Ryska posten. Provprenumerera gratis en månad genom att skriva till red@rysk.info.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.