gerundium

16 april 2018

Lögnarna pressade i OPCWRysslands delegat i OPCW, organisationen för förbud av kemiska vapen, Aleksandr Sjulgin uppger att de tre angriparländerna idag har hårt pressade vid OPCW:s möte och helt enkelt undvek att gå till omröstning om ett förslag från Ryssland och Iran.
Ryssland kan vid nästa möte OPCW komma att förete vittnen som deltagit i inscenerade "gasanfall"  i Syrien.

"Vi varnade dem att vi vid nästa sammanträde kommer att ta med oss personer som deltog i Vita hjälmarnas iscensättning". Vittnen som medvetet eller omedvetet varit delaktiga i provokationerna i Douma eller i Khan-Sheikhun, sade Sjulgin till Tass.

Som personerna i Sputniks videofilm berättar från sjukhuset i Douma rörde det sig där sannolikt om personer som inandats rökgaser i ett hus som träffats av en bomb. Plötsligt kom främmande personer in på sjukhuset och skrek att de inandats gift och började spola patienterna, trots att läkarna inte konstaterat att de inandats klor, sarin eller någon annan stridsgas. Så snart videofilmer var tagna försvann de.

CNN visar idag vittnen i ett amerikanskadministrerat flyktingläger i Syrien som med täckta ansikten talar om en gasattack och CNN:s reporter luktar på olika persedlar som påstås ha tillhört offren för den påstådda attacken.

Slutsatserna är dock klara långt innan OPCW inlett någon utredning. EU:s utrikesministrar kunde vid ett möte i Luxemburg också enas om att fördöma en "gasattack" i Douma som det än så länge saknas otvetydiga bevis för.

red


Mer om TASS:
http://tass.ru/politika/5132039

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.