25 april 2018

Mecenater efterlyses
Hallands Nyheter skriver idag om situationen kring Jan Myrdalbiblioteket:

Där säger hotellägaren Lasse Diding att en stiftelse för att vårda Kessle/Myrdal-arvet troligen behöver tio miljoner i startkapital.

Mecenater - få stora eller fler mindre - behövs.
Hallands Nyheter skriver:


"Lasse Diding äger och hyr ut fastigheten där Jan Myrdal bor och där även biblioteket finns.

Den välkända kommunisten och miljonären satt tidigare i styrelsen för Jan Myrdal-sällskapet och har enligt egen uppgift redan satsat omkring två miljoner kronor på biblioteksprojektet.

– En stiftelse har vissa fördelar, men behöver lämpligtvis ett startkapital på runt tio miljoner kronor, som ger en avkastning som kan driva den under en längre tid. Och några sådana pengar finns inte. Stiftelsefrågan har redan utretts av sådana som kan det, säger Diding.

Sällskapets insamling till biblioteket har givit 415 000 kronor de senaste fem åren.

– Man behöver förklara att biblioteket är en nödvändig resurs för vetenskapen. Det borde ingå i Svenska akademiens uppgifter att bevara det, tycker Jan Myrdal och tillägger "oavsett vad jag tycker om Svenska akademien".

Myrdals förslag om ett juridiskt bindande dokument, där Diding och hans arvtagare förbinder sig att i flera decennier fortsätta hyra ut huset till Jan Myrdalsällskapet till en mindre hyra, är inte aktuellt.

– Nej, fastigheten är pantsatt hos banken och om jag skriver på ett sådant papper blir den värdelös. Men jag kan sponsra Jan Myrdalsällskapet, så att de har råd att betala hyran..."

På årsmötet i lördags sa Diding att han var beredd att testamentera fastigheten till ändamålet. Ett gåvobrev skulle naturligtvis förändra hela kalkylen. I intervjun säger han inget om detta.

Men i avsaknad av ett sådant måste det till nya mecenater - få stora eller fler mindre. Att frågan om att bilda en stiftelse utretts "av sådana som kan det" är ett påstående som får stå för honom.

En stiftelse skulle antagligen skapa större juridisk klarhet. JM-biblioteket kan då bli Kessle/Myrdal-samlingarna, donatorer får större klarhet i vad de skänker till och hela projektet berövas karaktären av Diding-hobby.
redInga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.