17 april 2018

Hårda frågor till Sergej LavrovRysslands utrikesminister Sergej Lavrov intervjuad i BBC. Hela den västliga propagandan om först en rysk sedan en syrisk gasattack håller på att bryta samman.
Amerikanska journalister i Douma har intervjuat 50 personer i det utpekade kvarteret och de säger alla att ingenting som liknar massdöd i en gasattack har inträffat. En detaljerad analys av filmmaterialet visar märkliga likheter med filmerna från Khan Shaykhoun från april 2017.

red

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.