gerundium

18 april 2018

"Novitjok" patenterades av USA 2015

Brittiska korren Robert Fisk i en av islamisternas tunnlar i staden Douma. Han fann inga belägg för en gasattack.
Dagens  extra möte i verkställande rådet för OPCW, organisationen för förbud av kemiska vapen, hölls bakom lyckta dörrar i Haag men fler delegater twittrade flitigt. Både fallet Skrypal och "gasattacken" i Syrien berördes.

Från rysk sida framlades belägg för att "Novitjok" patenterades av USA 2015. Storbritannien har inte lyckats frambringa minsta bevis för att giftet i Salisbury kom från Ryssland.

1 december 2015 inkom United States Patent and Trademark Office (United States Patent and Trademark Office) med en förfrågan till ryska patentmyndigheterna om det fanns hinder mot att en amerikansk forskare, T. Rubin, tog ut patent på "Novitjok".

Den ryske OPCW-delegaten kunde förevisa dokumentet som bekräftar att nervgiftet inte bara syntetiserats utan även patenterats som ett kemiskt vapen i USA. Enligt Sjulgin omnämns "Novitjok" i 140 olika USA-patent som gäller antingen kemvapen i olika former eller skydd mot sådana.

Det sticker hål på det brittiska argumentet att endast Ryssland skulle ha haft de "tekniska möjligheterna" och "motivet" att  förgifta Skripal och dotter.

På mötet listade ryssarna "åtta lögner" från den brittiska sidan, bl.a. påståendena att Ryssland vägrar svara, att Ryssland inte följer OPCW:s regelbok, vägrar samarbeta, sprider olika versioner etc.

Samtidigt som de brittiska anklagelserna nu tycks krackelera för varje dag växer också misstron mot den västliga versionen av händelserna i Douma i Syrien.

Den brittiske veteranen bland Mellanösternkorrespondenter Robert Fisk rapporterar från Östra Ghouta att han inte funnit något som kan styrka att en gasattack verkligen ägt rum.

Samtidigt har oppositionsgrupper i Douma idag attackerat syrisk militär som skulle förbereda OPCW:s undersökning på plats.

Detta används redan av Vita huset och Theresa May som "bevis" för att Ryssland "försöker sopa igen spåren" efter "Assads gasattack" i Douma.


http://tass.ru/politika/5138964

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.