18 december 2020

Norsk fiskare möter rysk handelsman

Norrsken över Hammerfest av Konstantin Korovin (1861—1939), för övrigt
kompis med Aners Zorn.

På Facebook har det utspunnit sig en diskussion om talesättet "Ont krut förgår inte". Det är en felöversättning av tyskans Unkraut (ogräs). Men en felöversättning som fungerat bra.

Man skulle kunna tro att en norsk fiskare och en rysk handelsman skulle ha kommunikationsproblem. Men alls inte! Folket överlistar språkförbistring. Språk rundar kobbar, skär och järnridåer.

Läs den här konversationen på det som kallas "russenorsk", ett pidiginspråk på Nordkalotten.

Norsk fiskare: Kjop I Seika, Treska, Tiksa å Balduska? = Köper Ni gråsej, torsk, kolja och hälleflundra?

Rysk handelsman: Da, da måja kopom altsamme, davai på Skip kom. = Ja, ja jag köper alltsammans, kom ombord bara. 

N: Spasiba! har I Mokka, har I Groppa? = Tack! har Ni mjöl, har Ni gryn? 

R: Da, da! Davai på Skip kom, Brat, på Tjei drikki. = Ja, ja! Kom ombord bara, bror, och drick te. 

N: Blagdaru pokorna! Kak tvoja betalom for Seika? = Tackar som bjuder! Hur mycket betalar du för sejen? 

R: Pet Pudof Seika 1 Pud Moki. = Fem pud sej för ett pud mjöl. 

N (blir så förbannad att han glömmer att tala russenorsk): Kor i Tykje e de laga? I må gjer det billiar! = Hur i helvete kan kan det vara så? Ni måste sälja billigare!

R: Kak sprek? Måja niet forstå. = Vad säger Ni? Jag förstår inte. 

N (tar sig samman): Dorgå, dorglå Rusmain prosjai! = Dyrt, dyrt, ryss adjö! (Vill ge sig iväg.) 

R: Nietsjevå! sjetiri gall! = Ta det lugnt! fyra och en halv. (Visar med fingrarna.) 

N: Davai fir (räknar på fingrarna) nietsjevå verrigod. = Ge fyra så är det bra, mycket bra. 

R: Njet, Brat! Kuda måja selom desjevli? Grot Djur Mokka på Rusleien dein År. = Nej, bror! Hur kan jag sälja billigare? Mycket dyrt mjöl i Ryssland detta år. 

N: Tvåja niet sainferdi sprek. = Du talar inte sanning. 

R: Jes, grot sainferdi, måja niet lugom, djur Mokka. = Jo, mycket sant, jag ljuger inte, dyrt mjöl. 

N: Kak tvåja kopom davai fir Pud; kak tvåja niet kopom så prosjai! (Antyder att han tänker ge sig iväg.) = Om du köper så ge fyra pud; om du inte köper så adjö! 

R: Nå, nitsjevå Brat, davai kladi på Dek. = Nå, då så bror, ta och lägg (fisken) på däcket. 

Och med denna replik är affären avslutad.

Källa: Roger Gyllin och Ingvar Svanberg: Slaviska folk och språk.(Stockholm 2000).

1 kommentar :

  1. Fantastiskt! I all fall för mig som tänker i båda språken. Vissa ord blir spännande som kopom, köp om, och det är precis betydelsen, fast det är ett ryskt ord! Kanske influerat en gång i vikingatiden eller senare. Det finns så lite forskning på ur-ryskan. Mer språkgodis är välkommet 😋

    Tack!

    Hälsningar Alex S

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.