15 december 2020

Skrämselpropaganda


Följande notis ur dagens DN är ett skolexempel på hur man använder statistik i skrämselpropaganda:

HÖGSTA DÖDSSIFFRAN PÅ 100 ÅR....
Sverige har återigen stor överdödlighet bland äldre människor, visar ny statistik. I november dog sammanlagt 8 088 personer – den högsta siffran sedan 1918.

Dödstalet kan jämföras med att under perioden 2015–2019 dog i genomsnitt 7 383 personer i november. Överdödligheten, som drabbat personer över 65 år, är alltså det antal döda som ligger över genomsnittet under en jämförelseperiod.

”Det är det högsta antalet dödsfall som uppmätts under en novembermånad sedan 1918, vilket var året då spanska sjukan bröt ut. Då avled 16 600 personer i november. Den högsta ­noteringen under 2000-talet var 2002, då det registrerades 7 720 dödsfall under november”, skriver Tomas Johansson på SCB i ett pressmeddelande.

87 511 personer dog fram till den 30 november i år, enligt den preliminära statistiken. Det är 4 859 fler dödsfall än genomsnittet för motsvarande period under åren 2015–2019.
-------------------------------------------------

Till att börja med är det ju förväntat att dödstalet november 2020 ska vara det högsta någonsin, eftersom befolkningen aldrig varit större!

För det andra är skillnaden mellan nov 20 och snittet november 2015-19 bara 705 personer (jämfört med nov 2002 är skillnaden 368 personer).

Samma månad dog 1 174 personer med Covid-19 (inte nödvändigtvis dödsorsaken) enligt Folkhälsomyndigheten.

Det innebär att dödligheten i andra sjukdomar den månaden måste ha varit lägre än normalt. Någonting att glädja sig åt. Färre dog antagligen i vanlig influensa, en bonus av covid-restriktionerna.

Kort sagt har jag svårt att förstå panikörerna till vilka idag även Johan Croneman sällar sig (rättare sagt den som satt den ensidiga rubriken till hans resonerande krönika).

Man måste förstå att alla diskussion om FHM:s corona-"strategi" är ett fumligt bildspråk. Vad kräver vi av regeringens "strategi" för trafikolyckor, hjärtstopp under sömn (den vanligaste dödsorsaken av alla), katastrofala väderhändelser etc?

Man måste ju inse att viruset inte frågar FHM om lov. Det går sina egna vägar och Sverige är varken bättre eller sämre än andra länder. Om tio år kommer epidemiologerna kanske kunna säga vilka genetiska, geografiska, sociala faktorer som spelat en avgörande roll. Jag misstänker att den politiska faktorn kommer långt ner.

Jag hoppas att några samhällsvetare också ska ta sig an kostnaderna för olika restriktioner - i människoliv och i pengar. Värst verkar paniken vara i Tyskland just nu, ett land som haft en tredjedel av vår covid-19-dödlighet och där polisen nu jagar grannar som samlas utomhus får att dricka ett medhavt glas glögg.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.