Ryska posten

20 januari 2021

46:e presidenten mottar folkets jubel


Reflektera lite över siffran sex. Nu talar jag inte om det Amelia Adamo med förakt brukar kalla "this old in and out".


Jag talar om sexan som en bild av en välnärd människa som ständigt bugar sig för överheten. På ryska är en "sexa" - sjestjorka - bland annat synonym för en servitör på krogen, en betjänt.

Idag kunde man skåda en parad av sådana figurer i televisionsapparaten.
Det var djupt beklämmande att lyssna till EU-ledarnas unisona panegyriska hyllningar till "demokratins seger" i USA. I själva verket var det ju en meriterad krigsförbrytare som installerades som USA:s 46:e president. Under sina fyra år som vicepresident under Obama hann ju USA begå många förbrytelser, som oprovocerade angrepp på Syrien och massakrer på civila i Afghanistan, Irak och Jemen.

Samma Biden har dessutom genom sin hantering av Capitolium-tumultet utropat en ny fas av "kriget mot terrorn", en fas där en del av det amerikanska folket själv definieras som terrorister.

Den del som anser att Biden vann genom valfusk kommer att misstänkliggöras för att undergräva demokratin, och man får räkna med att deras kritik av den amerikanska demokratins flagranta brister kommer att tystas. I Rapport hette det att 50 domstolar "har bevisat" att fusk inte förelåg. Sen när "bevisar" domstolar någonting?

Den demokratiska halten i den nya regimen kommer snart att sättas på prov:

- Återställer Biden Open Skies-avtalet med Ryssland som han sagt?

- Stoppas kriget i Jemen? Lämnar USA-trupperna Syrien dit ingen har inbjudit dem?

- Man talar om att Biden ska satsa på WTO. Men WTO:s stadgar strider mot den sanktionspolitik som USA för mot en rad länder, bl.a. Venezuela.

- Kommer USA att återgå till kärnteknikavtalet med Iran som skrevs på av Obama, när Biden var vice president?

- Inför 5G-utbyggnaden är det också oerhört viktigt att skapa klarhet om USA:s TOTALA avlyssning av all telefon- och datakommunikation i Europa. Vill USA avstå från sin bakdörr till allt?

Detta bara för att nämna några av de frågor som våra "sexor" till journalister aldrig ställer.

Stefan Lindgren

1 kommentar :

Bara signerade inlägg tas in.