Ryska posten

21 januari 2021

Bidens största utmaning


Det här diagrammet visar i ett nötskal den största utmaning Joe Biden kommer att möta. Landets skuldsättning som procent av BNP är nu högre än i slutet av andra världskriget.

Det är svårt att föreställa sig vilka åtgärder som kan förbättra situationen.

Den 1 oktober 2020 översteg USA:s federala skuld $ 27 biljoner.

Omkring två tredjedelar är skuld som innehas av den amerikanska allmänheten. Den återstående tredjedelen är skulder till andra länder som köpt amerikanska statspapper.

Åren 1989 till 2020 har skulden ökat med mer än 800%

Den största ökningen skedde under Obama, med 8,3 biljoner dollar. Det berodde bl a på Recovery and Reinvestment Act (ARRA), ett stimulanspaket som skulle stoppa finanskrisen.

Även om statsskulden under Obama växte mest i dollar var den största procentuella ökningen under Franklin D. Roosevelt, som styrde under depressionen och en bit in på andra världskriget

Även Donald Trump ökade skulderna, med 6,7 biljoner dollar. Mer än 2 biljoner dollar av det var  stödåtgärder med anledning av pandemin.

Det är dock småpengar jämfört med vad Biden kommer att tvingas satsa för att återställa ekonomin.

Så länge omvärlden köper amerikanska statspapper och ställer upp och finansierar omläggning av lånen kan det fortsätta.

Men räntorna tynger ofrånkomligen statsbudgeten och kräver radikala åtstramningar och skattehöjningar. Ingen president efter Truman har haft en större utmaning.

Den gången gick det bra tack vare fenomenal tillväxt. USA stod på topp och svarade ensamt för 50 procent av världens industriproduktion. Idag är det bara ca 15 procent.

I brist på fysisk produktion måste USA krama ännu mer vinster ur sin intellektuella produktion. Amazon, Google, Microsoft, Apple etc. måste koppla ett säkert grepp om världsmarknaden och tränga ut konkurrenter - främst Kina - med alla medel.

Dvs. den kamp som Trump började med strafftullar, diskriminering och sanktioner mot konkurrenter kommer att tillta under Biden. Det kommer inte att öka omvärldens vilja att finansiera det amerikanska korthuset. Kina, Ryssland och i viss mån hela Brics drar ner på sina dollarinnehav.

Hotet om en riktig statsbankrutt kan heller inte avskrivas som obefintligt, även om det är svårt att tänka sig.

Det är intressant vad en kinesisk ekonomiprofessor skrev i Global Times 12 oktober i fjol:

"Sedan COVID-19-pandemin utbröt 2020 har den amerikanska regeringen utfärdat en serie finanspolitiska och monetära stimulanspolitiker för att stödja ekonomisk återhämtning. Den amerikanska centralbanken har också snabbt sänkt referensräntorna till historiskt låga nivåer på noll till 0,25 procent, lanserat obegränsad penningpolitik och köpt ett stort antal olika obligationer.

Storleken Federal Reservs balansräkning har snabbt ökat från nästan 4 biljoner dollar till mer än 7 biljoner dollar på ett år. Den federala statsskulden har också ökat från 23,2 biljoner dollar i slutet av 2019 till över 27 biljoner dollar i oktober 2020. Den förväntas bli nära 30 biljoner dollar i slutet av 2021.

På bara ett halvt år har Fed:s balansräkning ökat med 2,89 biljoner dollar, en ökning med nästan 70 procent, vilket gör att den nästan kommer att komma ikapp med den totala balanstillväxten mellan 2008 och 2014. "

De finansiella lättnaderna har lett till en amerikansk tillgångsbubbla som borde ha avvecklats.

"I det långa loppet är det bara en tidsfördröjning. Det kommer så småningom att leda till en bubbla på de amerikanska finansmarknaderna med försämrade resultat. Enligt uppgifter sammanställda av Deutsche Bank Securities är nästan var femte börsnoterade amerikanska företag en 'zombie', dubbelt så många som  2013.

Fed:s fortsatta penningpolitiska stöd tjänar bara till att förlänga livet på amerikanska företag som borde ha  gått i konkurs. 

Under effekterna av finanskrisen 2008 och COVID-19-pandemin 2020 splittras de så kallade myterna om amerikansk demokrati, rikedom och värderingar. Med den kontinuerliga expansionen av budgetunderskottet och den snabba ackumuleringen av skulder, kan det hävdas att USA påskyndar  sin egen nationella konkurs.

Det är inte säkert att USA kommer att gå i konkurs. Men det kan åtminstone sägas att USA:s snabba fall i en avgrund av 'finansiell zombifiering' under COVID-19-pandemin är väl på gång."

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.