14 juni 2021

Bakom den harmoniska fasaden

Oxfam-aktivister drev gäck med rikemansklubben G7, alltmer
irrelevant för världens problem med växande klyftor och skenande rustningar.

Tyskland drar sig för att delta i en tänkt gemensam G7-konfrontation med Kina-undviker sig från konfrontationen med Kina.


Tyskland har helt enkelt mer att tjäna på att hålla sig väl med Kina, skriver Felix Lee i China.Table Professional Briefing.


Bilden av G7-mötet som kablades ut från Cornwall visade upp en enig front. Massor av harmoni, knappast någon tvist. Efter att G7 varit på väg att splittras under Trump-eran presenterar de västerländska stormakterna som pånyttfödda.

Men intrycket är vilseledande, skriver Felix Lee, analytiker vid konsultföretaget CBRE. Särskilt när det gäller Kina, som den nya amerikanska regeringen under Joe Biden, men även Storbritannien och Kanada satte upp högt på toppmötets dagordning, pågick en strid in i det sista.

Främsta bromskloss var den tyska regeringen. Efter långa debatter kom USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kanada och Italien överens om en hårdare kurs mot Kina. I slutkommunikén talade de om ojuste handelspraxis och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i provinsen Xinjiang, liksom om den kinesiska ledningen ingripande mot demokratirörelsen i Hong Kong.

I väst förlöjligades Sidenvägsprojektet länge men nu har G7 fått kalla fötter och ska försöka starta något liknande, dvs. infrastrukturprojekt som ger inflytande på sikt.

Mer än 100 länder har tecknat samarbetsavtal med Folkrepubliken för byggande av järnvägslinjer, vägar, hamnar och flygplatser. Ledningen i Peking har anslagit cirka en biljon dollar för detta program till år 2025 och hade till 2019 redan investerat eller planerat investeringar för nästan 730 miljarder dollar, enligt handelsekonomen Alexander Sandkamp från Kiel Institute for the World Economy (IfW).

Enligt amerikanska beräkningar behövs infrastruktur värd 40 biljoner dollar i stora delar av världen. Initiativet "Build Back Better World" (3BW), namnet på detta nya program, är avsett att mobilisera hundratals miljarder dollar i offentliga och privata medel för investeringar i utvecklingsländer, enligt USA.

Det fanns emellertid ingen enighet om vilka konsekvenser G7:s linje ska få i konkreta kontakter med Kina. Tyskland anser att ett västligt investeringsprogram inte bör vara för specifikt, för att inte irritera den kinesiska regeringen. Kansler Angela Merkel sa att det till att börja med bara skulle finnas en arbetsgrupp som också skulle namnge de första projekten. Hon betonade också att ”det inte handlar om att vara emot något, utan om vad vi står för".
 
 På tysk begäran försvagades formuleringarna mot Kina något under toppmötet. Det tyska motivet är uppenbart. Tyskland drar nytta av ett starkt Kina. Inte minst är Tyskland en målregion för projektet: Duisburg är en av de viktigaste destinationsstationerna i Europa för godstågförbindelser på Sidenvägen. Företag som Volkswagen, BASF och Daimler har investerat miljarder i Kina och sysselsätter tiotusentals människor i Folkrepubliken. VW har ensamt 33 produktionsanläggningar och tillverkar 41 procent av försäljningen där. Den federala regeringen vill inte äventyra dessa investeringar.

Som förväntat reagerade Kinas ledning ilsket på utspelen från G7-mötet. De ”förvränger fakta" om Xinjiang och Hong Kong och "föraktar Kina", sa en talesman för den kinesiska ambassaden i London på måndagen.

Den kinesiska talesmannen ifrågasatte generellt G7:s status. "De dagar då globala beslut fattades av en liten grupp länder är för länge sedan borta".

Källa: China.Table Professional Briefing den 14 juni 2021.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.