20 augusti 2021

Britterna som imperialistiska inpiskare

William Brydon, läkaren som var den ende överlevande efter det första brittiska försöket att ta Afghanistan 1839-1842. Ska dom aldrig lära sig?


Storbritannien har redan som "ålderman" i den imperialistiska världen viftat med sin piska över Europa: Gud nåde den som tänker ha några relationer till talibanerna!

Samtidigt varvar nu propagandamaskinen upp, idag med BBC där en Belfastprofessor, tidigare EU-sändebud för Afghanistan, Michael Semple, framträder med tvärsäkra påståenden om den kommande talibanregimen. Dessutom menar han att det redan pågår ett väpnat folkuppror mot talibanerna.

Inte en vecka lämnas Afghanistan i fred av britterna som kan skryta med att vara det första land som bombat Afghanistan - 1917! Och försökt ockupera det fyra gånger!

Dessutom är det uppenbart att de grupper som professorn räknade upp i BBC delvis är samma grupper som lade Kabul - mer än vartannat hus - i ruiner 1992-96 och dödade 100 000 civila, innan talibanerna svepte in och implementerade ett förbud att bära vapen i Kabul.

Samma grupper banade sedan väg för USA:s invasion och begick krigsförbrytelser i samband med den (massakern på 5 000 talibaner i Dasht-e Laileh).

Det mest hämndlystna och oförnuftiga väst satsar naturligtvis på de gamla krigsherrarna, men jag tror att de får det svårt. Visst kan de åstadkomma lokala blodbad och ställa till ett helvete för en ny regering.

Men denna gång är krigströttheten om möjligt ännu större. Det är nog bara massmedia i väst och delar av underrättelseindustrin och militären som i detta nu bevarat den fasta föresatsen att fortsätta slåss - till sista afghanen!

Stefan Lindgren
 
PS. Till saken hör att det var den brittiske försvarsministern Geoff Hoon som 2001 inbjöd sin svenske kollega Björn von Sydow att ansluta sig till den västliga invasionen av Afghanistan. von Sydow brydde sig inte om att syna den brittiska bluffen - det saknades folkrättsligt underlag för operationen. Först den 20 december 2001 antog FNs säkerhetsråd en resolution (1386) som blev folkrättsligt fikonlöv för den invasion som redan hade skett.

Både Hoon och von Sydow affischerar sig ironiskt nog som arbetarpolitiker.
1 kommentar :

 1. Kina läxar upp britterna

  Den 19 augusti 2021 hade statsrådet och utrikesministern Wang Yi ett telefonsamtal med den brittiske första utrikesministern och utrikesminister Dominic Raab på begäran. Båda sidor utbytte åsikter om situationen i relationerna mellan Afghanistan och Kina och Storbritannien.
  Wang Yi sa, den stora förändringen av situationen i Afghanistan speglar att efter mer än 40 års krig längtar det afghanska folket efter stabilitet och vill inte ha ett nytt krig eller kaos. Det visar också att den styrningsmodell som utsatts utifrån inte har stötts av det afghanska folket och saknar social grund. Att förlita sig på militärt ingripande för att lösa regionala hotspotfrågor leder ingenstans. Situationen i Afghanistan är ännu ett negativt exempel, och om USA inte drar nytta av de smärtsamma lärdomarna kommer det att få nya sådana.
  Wang Yi noterade att eftersom den afghanska frågan har gått in i ett kritiskt skede från militär uppgörelse till politisk uppgörelse, bör följande aspekter fokuseras på.
  För det första, om talibanerna kan ena det afghanska folket, skapa en öppen och inkluderande politisk struktur i enlighet med landets förhållanden, föra måttlig politik och undvika att utlösa nya konflikter eller till och med ett inbördeskrig.
  För det andra, om Afghanistan kan dra en tydlig gräns mot terrorism, resolut slå till mot alla slags terrororganisationer och undvika att bli en samlingsplats för terrorister igen.
  För det tredje, om det internationella samfundet kan spela en konstruktiv roll. Det internationella samfundet bör fullt ut respektera Afghanistans oberoende och suveränitet och folkets vilja, föra mer dialog och ge mer vägledning, avstå från en förutfattad uppfattning och från att blanda sig i andras angelägenheter, och inte förvandla Afghanistan till en arena av geopolitiska spel.
  Wang Yi betonade att situationen i Afghanistan fortfarande är instabil och osäker, och det internationella samfundet bör uppmuntra och vägleda det i en positiv riktning, i stället för att utöva överdriven press. Detta bidrar till en snabb politisk övergång av talibanerna och andra politiska krafter i landet, stabilisering av den inhemska situationen i Afghanistan och minskning av effekterna av flyktingar och invandrare. Kina är villigt att fortsätta att spela en konstruktiv roll i den afghanska frågan utan att blanda sig i dess inre angelägenheter.

  https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wshd_665389/

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.