29 augusti 2021

Varför USA producerar misslyckanden


Varför fortsätter den amerikanska nationella säkerhetsapparaten att producera misslyckanden? frågar sig en av USA:s ledande journalister, Fareed Zakaria i Washington Post
19 augusti.

Han ser förklaringen  i en sanslös byråkratisk tillväxt, särskilt efter 2001.

Om man vill ha en statistisk förklaring till USA:s misslyckade tillbakadragande från Afghanistan är det följande: National Security Council har träffats 36 gånger sedan april för att diskutera det, skriver Zakaria.

Men ju fler möten, desto mindre effektiv blir en organisation. Människor tillbringar dyrbar tid i möten med att prata snarare än att handla. Allt reduceras till den minsta gemensamma nämnare. Förberedelser och anteckningar från möten blir ett substitut för effektiva åtgärder.

USA utkämpade det kalla kriget med en stor byråkrati men en som, särskilt på toppen, var förvånansvärt smal och effektiv, menar Zakaria. Det moderna nationella säkerhetsrådet, till exempel, som skapades av Henry Kissinger, hade inte mer än 50 personer. Den låg kvar på den nivån under större delen av 1900-talet, men smög sig upp till 100 personer.. Under George W. Bush-administrationens åtta år fördubblades den igen. Under Barack Obama fördubblades det ännu en gång. Donald Trump krympte det en del, men president Biden har återfört det till mer än 350 personer, med massor av suppleanter.

Och tänk på försvarsdepartementet, fortsätter Zakaria. Det är av svindlande storlek och komplexitet och med en årlig budget på mer än 700 miljarder dollar förmodligen den fetaste byråkratin på planeten.

De fem högsta nivåerna i Pentagon har gått från 363 personer 1998 till 870 år 2020. Bara på biträdande ministernivå  har siffrorna gått från 193 till 629. Det finns nu 33 lager av byråkrati högst upp i försvarsdepartementet.

Denna verklighet kan förklara att den amerikanska regeringen i 20 år vilselett sig själv och världen att tro att den gjorde verkliga framsteg, och att den afghanska armén i synnerhet växte i styrka och effektivitet .

Oberoende information trängde aldrig riktigt in - som Michael O'Hanlon, en Brookings-expert, som fann att den afghanska armén hade årliga förluster på 20 till 30 procent på grund av deserteringar och strid. Specialinspektören för återuppbyggnad av Afghanistan (SIGAR) pekade upprepade gånger på problemet med ”spöksoldater” -  trots en officiell styrka på över 300 000 man var de i verkligheten bara 120 000 man.

Zakaria ser samma orsaker bakom USA:s kaotiska hantering av evakueringen som varit totalt kaotisk, utan skyndsamhet och effektiv handling.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/08/19/heres-why-us-national-security-apparatus-keeps-producing-failures/

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.