4 maj 2022

Dagens glada besked

Karin Zaric Sunvissons tolkning av Natos locktoner.

Dagens glada besked att s-kvinnorna säger nej till Nato kan vara en vändpunkt. Kvinnorna bär mer än halva himlen, men att de ska bära lasten på bilden också är för mycket. 

Dagens debatt påminner kärnvapendebatten 1957-61. Nato-anhängarna vet precis hur lång tid det tar för opinionen att vakna. Därför har de så bråttom.

Det var 1957 som FOA plötsligt flaggade för svenskt atomvapen. ÖBäskade anslag för kärnvapenforskning, men försvarsministern passade.

1959 avslog riksdagen en motion om kärnvapenforskning men 1960 års riksdag beslutade uppskjuta det definitiva beslutet. Kampanjen mot atomvapen kom igång.

1957 hade 40 % av de tillfrågade sagt ja till kärnvapen, 36 % nej och 24 % tvekade.

Två år senare var motståndarna 51 % och bombanhängarna 29 %. Efter Herbert Tingstens pensionering tänkte till och med skökan Madame Andersson (DN) om och sällade sig till motståndarna.

Riktigt definitivt blev väl inte det svenska ställningstagandet förrän 1968 och undertecknandet av icke-spridningsavtalet.

Men det fanns alltså en tid då militären och högern satte agendan i frågan och då svenskt kärnvapen såg ut som en lysande idé.

Nu är det exakt samma krafter som kommer tillbaka och som har fått ännu en lysande idé, nämligen att öppna för kärnvapen i Sverige, men låta USA:s president hålla på avtryckaren.

Som Daniel Ellsberg påpekar i sin bok "Domedagsmaskinen" (kommer senare i år på Gerundiums förlag i Erik Göthes översättning) skulle ett kärnvapenkrig si eller så leda till att t ex Finland sopades bort från kartan. Detta enligt RAND:s beräkningar. För att västmakterna ska kunna slå ut ryska ubåtsbunkrar i S:t Petersburg krävs sådana laddningar att den nukleära vintern obönhörligt kommer att släcka Finland.

Gårdagens SVT-"debatt" om Nato bar syn för sägen. Det var exakt samma massiva uppställning på kärnvapensidan som i slutet av 50-talet, med den skillnaden att "processen" nu körs i pulverkaffe-format.

Tre var militäranknutna debattörer varav en officer (sen när ska militärer syssla med politik?).
De backades av Nato-anhängaren, "opartiske" UD-utredaren Bringéus, som var med baxade igenom Carl Bildts värdlandsavtal. Därtill en "Nato-forskare" och deckarförfattaren Peter Englund.

Agnes Hellström (Svenska freds) hade förstås inte en chans att skapa jämvikt i den riggade debatten.

Det här var inte en debatt utan en inrepeterad kör mot Nato-motståndet, som av dagens glada nyhet att döma lever och sparkar i stora delar av befolkningen.

Stefan LindgrenInga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.