gerundium

19 maj 2022

Är du rysk, eller?

Ugglor i mossen? Regeringen varnar för ryska påverkansoperationer

Nusvensk ordbok anför sådana exempel på användning av begreppet "rysk" som "Herre du min skapare, är doktorn rent rysk?" och "Ja tror att du är rysk (i mössan)". Dvs. "rysk" är galen.

Men det är nog inte dessa talesätt som regeringen syftar på när den nu varnar för "ryska påverkansoperationer" i sociala media.

Nej-sidan i Nato-diskussionen är i stort sett utestängd från gängse media. När Ekot ska följa upp regeringsbeslutet vänder man sig till exempel bara till baltiska statsledare för kommentarer. Inte till statsledare i t ex tredje världen eller Irland, Schweiz, Österrike och Serbien som skulle kunna förmodas vara mindre entusiastiska.

Följaktligen är kritikerna hänvisade till sociala medier eller knyta näven i fickan.

I det läget visar sig en otäck tendens, nämligen att redan på förhand  "rysk"-stämpla de eventuella protester som kan förväntas.

"Det mest sannolika ryska handlingsalternativet är olika typer av påverkansoperationer.
Dessa kan riktas både mot den svenska allmänheten och specifikt mot svenska beslutsfattare. De kan yttra sig som hotfulla uttalanden från ryska företrädare, genom rysk statskontrollerad media, eller i sociala medier, där Ryssland kan försöka skapa och förstärka motsättningar i den svenska debatten." (Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, Ds 2022:7)

Om det värsta som hotar oss från Ryssland är påverkan i media ter sig förstås vårt plötsliga behov av kärnvapenavskräckning som minst sagt överspänt.

Dessutom har ju de ryska reaktionerna hittills varit ganska lågmälda. Kreml sa att hotet från Finland och Sverige inte är "existentiellt" och att Ryssland kommer att öka sin avskräckning i samma mån som Nato i Finland och Sverige.

Men debatten måste tydligen ändå misstänkliggöras. Överhuvud taget har ju debatt i denna ödesfråga redan från början förklarats onödig av Ann Linde, som menar att en folkomröstning skulle öppna för hård-"smashande" argumentation.

Men det är ju inte sant, ju mer debatt, desto större är chansen till fördjupad kunskap och en utkristallisering av kärnfrågorna.

Det är ju "debatten" fram till nu som varit ett ensidigt "smashande" från Nato-lobbyn.

Jag ska ta ett praktexempel. FOI-analytikern Mike Winnerstig säger i en debattbok av Sven Tolgfors:

"Att säga att Nato 'har kärnvapen' är därmed lika irrelevant som att säga att 'FN har kärnvapen', givet att alla de permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd är kärnvapenmakter."

Han väljer då att bortse från att kärnvapenavskräckning ligger till grund för Nato, medan FN är en organisation för  fred och nedrustning, med diametralt motsatta mål och metoder.

I själva verket är Nato en organisation som försöker usurpera FN:s roll och bli världspolis istället för FN. Winnerstigs resonemang är groteskt och det är pinsamt att det anammas av en svensk f d försvarsminister.

Sådana buskargument har fått stå oemotsagda. I riksdagsmajoritetens stora gemensamma kamp för att annullera 200 år av neutralitet och alliansfrihet får alla argument duga.

Stefan Lindgren


1 kommentar :

  1. mpf talar ju, faktiskt hederligt, om informationspåverkan dvs passar även in på korrekt information som säger emot väst och när jag frågade mpf efter exempel på vilka konkreta källor som dom anser informationspåverkar svenskar hänvisades bara till EUDisinfo en ren propagandaskrift. Deras uppdrag är nog att väcka bred misstro utan att leda någon till källan

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.