gerundium

10 maj 2022

Folket saknar ej inflytande

 

När Tobias Baudin säger att socialdemokraternas medlemmar kommer att ha inflytande på Nato-frågan och i samma andetag förfasar sig över "ryskt barbari", då tror jag honom. Lika mycket som Ivar Starkenberg ovan.

Om Magdalena och Tobias får sin vilja igenom kommer Sverige att hamna under USA:s kärnvapenparaply. Om USA är först med att tillgripa kärnvapen blir Sverige ett fullt legalt mål för ryska kärnvapen. End of story.

Men för dom som inte nöjer sig med det argumentet...

Det sätt som regeringen tycks vilja driva igenom Nato-medlemskapet är så nära en statskupp man kan komma.

1) Enligt regeringsformen krävs 3/4 majoritet för att ansluta Sverige till en organisation som Nato. Det räcker med att 88 riksdagsmän röstar emot. Får jag föreslå att alla som säger Nej också röstar på Nej-partier, så är problemet löst. Ty...

2) Ett Nato-medlemskap kan inte beslutas med mindre än en grundlagsändring. Precis som EU-medlemskapet är inskrivet måste ett Nato-medlemskap skrivas in. Då krävs två riksdagsbeslut med mellanliggande val.

Allt annat måste kallas för en statskupp. Liksom en spade är en spade.

Jag menar också att Nato-optionen som sådan måste granskas. Nato-lobbyn framställer det som ett  försäkringsbolag. Men artikel 5 i Atlantfördraget ger inga garantier. Den har bara aktiverats en gång och det var efter 11 september, då USA fick sina Nato-bröder att medverka till den olagliga ockupationen av Afghanistan, som idag alla tänkande människor har ångrat.

Dessutom finns ett grundläggande problem med Nato. Nato har kommit att definiera "kollektivt självförsvar" på ett sätt som går långt utanför FN-stadgan. I realiteten har Nato gjort sig skyldigt till angreppskrig - mot Jugoslavien, Libyen. Även agerandet i Syrien strider mot folkrätten, se bl.a. här.

Efter murens fall och Sovjets upplösning har som bekant Nato expanderat sin verksamhet till Medelhavet, Indiska Oceanen och till och med Stilla havet, där Nato inte har något medlemslands territorium att försvara. Detta skapar risk för att medlemsländerna i Europa blir indragna i alla möjliga konflikter. Och begår Nato aggression i Asien är det fritt för motståndaren att retaliera i Europa.

Skulle verkligen en stor konventionell konflikt utbryta i vårt närområde så har Nato (enligt egna bedömningar) i realiteten 5 minuter på sig att evakuera Baltikum, och Sverige... 10 minuter?

Hoppet står således till Nato:s kärnvapenparaply. Och det saknar Nato som organisation inflytande över. Även Nato:s konventionella försvar är f ö alltid underställt en amerikansk befälhavare.

Magdalena och Tobias begär alltså att vi ska lägga våra, våra barns och barnbarns öde i händerna på en amerikansk president, med milt sagt skiftande intellektuell status.

Som Daniel Ellsberg visar i "Domedagsmaskinen", som utkommer på svenska i höst (Gerundiums förlag), kan en feltryckning följas av ett Ragnarök. För att slå ut ubåtsbunkrarna i S:t Petersburg måste USA ta till laddningar som kommer att ödelägga hela Finland, enligt RAND:s beräkningar som Ellsberg studerat.

Men långt innan detta yttersta scenario skulle kunna bli aktuellt skulle ett Nato-medlemskap ställa oss inför otaliga utmaningar. Man ska vara klar över att Nato under sin historia har bedrivit långtgående inblandning i ett antal länder och bl a bidragit till regimskiften i Grekland, Italien och Frankrike (se Daniele Ganser: Natos hemliga arméer, Karneval förlag).

Idag medverkar Sverige i Natos s k "centre of excellence" i Riga som försöker påverka den svenska regeringen att nedgradera relationerna till Kina. Vem har bett dom?

Jag finner det också symptomatiskt att regeringen inte öppnat någon diskussion om tänkbara förbehåll vid ett eventuellt medlemskap. Norge gör förbehållet att kärnvapen inte får föras in i landet (ett förbud som  USA uttryckligen struntar i, dock). Spanien gjorde vid inträdet förbehållet att spansk trupp inte skulle delta i krig utomlands och Frankrike förbjöd 1967 utländska Natotrupper på franskt territorium.

Här finns svåra frågor att utreda och ta ställning till och som kan vara avgörande för vilken acceptans ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna få.

Man måste också utreda rutinerna får ett utträde. Ett enda land har utträtt ur Nato och det är Algeriet, som tvångsanslöts av kolonialmakten Frankrike (Algeriet nämns fortfarande i Natos stadgar som medlemsland). När Algeriet reste sig stod Sverige på dess sida och röstade för FLN:s representation i FN. Palme åkte ner och mätte takstolar för att få igång praktiskt bistånd till den unga republiken.

Känns det inte kymigt, Magdalena och Tobias, att ni plötsligt har placerat Sverige på den andra sidan?

Det är inte för sent att hejda Nato-hetsen. När ni läser Aftonbladet (eller Expressen) med deras grova propaganda mot Ryssland, som än leds av en cancersjuk, än av en galen Putin, betänk då att Sverige innehar världsrekordet i fred med Ryssland bland grannländerna.

Visst är det ett fasansfullt krig som pågår i Ukraina. Men det kanske har en förhistoria? Och det kanske inte är det enda krig som utspelats i världen de senaste 30-35 åren? Den totala skörden av människoliv torde räknas i miljoner? Var var kvällspressen då, var fanns politikerna? Vi var ett par hundra som deltog i Kvinnor för freds demonstration när Nato bombade Jugoslavien utan FN:s godkännande.

Greuelpropagandan är sig alltid lik. För inte länge sen sjöng tyska kvinnor för sina små:

Svensken har kommit

har allt med tagit

har fönster inslagit

har bly bort burit,

har kulor därav gjutit,

har bönder skjutit,

har sagt bom, bom..

Nu kommer den onde Oxenstierna,

han äter de små barnen gärna.


Det vore bittert om primitivt hat mot Ryssland skulle tillåtas fälla avgörandet när Sveriges framtid ligger i vågskålen.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.