3 juni 2022

The Big Sleep

Dags att börja prata.

Nu har det inträtt ett tillstånd i Nato-frågan som kan karakteriseras som "The Big Sleep". Regeringen anser uppenbarligen att ju mindre det talas om den dess bättre.

Och måtte nu bara inte Putin sluta äta barn!

I gårdagens riksdagsdebatt nämndes ordet på fyra bokstäver - en värre förolämpning mot förnuftet än F-U-C-K  bara två gånger. Helt i förbigående. Utrikesutskottet sitter och filar på ett betänkande betitlat "Nato och arbetet mot kärnvapen". Märk den orwellska konjunktionen!

Jag har ett antal gånger skrivit på den här och andra sidor om att anslutning till Nato kräver en grundlagsändring. Allting annat kan bara tolkas som ett anslag mot den konstitutionella ordningen.

Om frågan avgörs på grundlagsnivå måste regeringen fatta två liklydande beslut med mellanliggande val - och då finns en möjlighet för ett riksdagsminoritet på 35 personer att begära en folkomröstning.

Se där Magdalena Anderssons val. Antingen fortsätta myglet, eller spela med öppna kort och ge svenska folket en chans att säga sitt, så som många andra nationer gjort. Dessutom har Nato upprepade gånger deklarerat att ett Nato-medlemskap kräver ett tydligt folkligt majoritetsstöd, vilket inte föreligger i Sverige.

Ingen, säger ingen, inte ens någon pensionerad FiB-jurist har reagerat på min läsning av grundlagen. Har jag hamnat i "The Big Sleep"*? Är det jag som sover eller omgivningen?

Jag uppmanar alla att läsa vad jag har skrivit och återkomma med eventuella invändningar, som jag lovar att publicera.

https://www.nyhetsbanken.se/2022/04/regeringen-vill-kuppa-in-oss-i-nato.html

https://www.8dagar.se/2022/05/varfor-talar-ingen-om-grundlagen.html

https://www.8dagar.se/2022/05/grundlagsproblematiken.html

Recep Tayyip Erdoğan har ju gett Sverige en tidsfrist som kan användas till interna överväganden. I genomsnitt tar det flera år att komma med i Nato. Talet om ett snabbspår var nog mest en taktik för att utnyttja opinionsläget.

Stefan Lindgren


* Artikeln har bara titeln gemensam med Raymond Chandlers "The Big Sleep" som hade en kryptisk och förvirrande intrig.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.