27 mars 2023

Ukrainadogmen ifrågasatt

Fr. v. den schweiziske militäranalytikern Jacques Baud, Afghanska föreningens ordförande Nasim Sahar och Svensk-ryska vänskapsföreningens ordförande Barbro Kjelkerud på en selfie. De tre reste tillsammans från Arlanda till mötet på Solidaritetshuset.

Mötet på Solidaritetshuset i lördags blev en sorts manifestation för rätten till oliktänkande. Där framträdde  den schweiziske militäranalytikern Jacques Baud tillsammans med ambassadör Sven Hirdman för att belysa Ukrainaproblematiken från delvis annorlunda synvinklar.

Jacques Baud, som utkommit med boken "Operation Z" (Karneval förlag), beskriver den ryska "särskilda operationen" i Ukraina som en relativt återhållsam intervention för att skydda den rysktalande befolkningen.

Det grundläggande för att kunna bidra till en lösning på konflikten, underströk Baud, är att förstå den. Och det är det hans bok går ut på. Han skalar av krigsretoriken för att hitta konfliktens kärna och se hur den ska kunna lösas.

Ambassadör Sven Hirdman som 1984-94 tjänstgjorde i Moskva markerade i sitt anförande redan från början att han betraktar den ryska operationen som ett brott mot folkrätten och att begreppet "Responsibility to Protect" inte kan åberopas.

Däremot var han överens om att den ryska operationen inte kan beskrivas som helt oprovocerad. Nato:s expansion till Rysslands gränser och dess nonchalanta avvisande av legitima ryska omsorger om säkerheten gjorde den militära konflikten i Ukraina förutsägbar.

Både Baud och Hirdman var inställda på att lösningen på konflikten måste innebära en kompromiss som i någon form garanterar de rysktalandes rättigheter. Båda talarna hade tvivel på att president Zelenskyj har fria händer att sluta fred. Bakom honom finns USA och Nato.

Baud påpekade det perversa i att Zelenskyj nu låter britterna leverera Centurionstridsvagnar med ammunition av urlakat uran.

- Det innebär att han är beredd att förgifta sin egen befolkning och sin egen åkermark för avsevärd framtid. Det ligger inte i ukrainarnas intressen...

Inom kort kommer man att kunna se en filmad version av mötet på YouTube. Tills vidare här en artikel av Jacques Baud och några artiklar av Sven Hirdman.

Arrangörerna av mötet Folket i Bild/Kulturfront, Sveriges Fredsråd och Svensk-ryska vänskapsföreningen gjorde ett fantastiskt jobb för att ro detta viktiga arrangemang i hamn. Många uttryckte sin glädje över att äntligen något annat än den officiella propaganda kan framföras. 

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.