18 mars 2023

Arrestera Putin... med vilken armé?

Karim Khan, åklagaren som vill arrestera Putin. Med vilken armé?

Internationella brottmålsdomstolen är en inrättning herostratiskt ryktbar för sin rasism och godtyckliga rättstillämpning som gått han i hand med västliga imperialistiska intressen.


Chefsåklagare Karim Khans beslut att beordra arrestering av Rysslands president Vladimir Putin skulle kunna viftas bort med ett flabb om det inte vore så att med det beslutet har ICC troligtvis skrivit på sin egen dödsdom i världens ögon.

ICC har sedan tillkomsten 2002 vunnit erkännande av 123 stater. Men eftersom domstolen under sina första fjorton år uteslutande hade åtalat svarta afrikanska ledare kom den i vanrykte. Sydafrika, Burundi och Gambia lämnade domstolen i protest.

För att reparera sitt rykte valde domstolen att ta upp "vita" fall, men sådana som passade USA och Nato, nämligen ett försök att ställa Syriens president Bashar al-Assad inför rätta.

Den nuvarande chefsåklagaren, Karim Khan, en elitjurist från London, har senast tjänstgjort i Irak under USA:s ockupation. Innan dess tjänstgjorde han i kängurudomstolar för Jugoslavien (ICTY) och Rwanda (ICTR).

ICJ, den internationella domstolen i Haag, som är FN:s organ för att lösa tvistemål, bekräftade så sent som 2000 i ett tvistemål mellan DR Kongo och Belgien den folkrättsliga principen att "vissa innehavare av höga ämbeten, som statsöverhuvuden, regeringschefer och utrikesministrar, äger immunitet från andra staters jurisdiktion, såväl beträffande civilmål som brottmål".

USA, som inte är med i  ICC, försöker ändå ihärdigt skaffa sig mandat att arrestera och lagföra utländska statsöverhuvuden. I juli 2021 hade USA en lista på 55 latinamerikanska regeringstjänstemän belagda med inreseförbud.

Höga ryska tjänstemän kom under amerikanska sanktioner efter antagandet av den s k Magnitskijlagen. Och efter statskuppen i Ukraina har rader av ryska topptjänstemän, inklusive utrikesminister Lavrov belagts med sanktioner.

Den bakomliggande doktrinen är att USA är världspolis och har rätt att gripa alla som utmanar dess intressen. ICC bara upprepar den doktrinen i en mer europeisk upplaga.

När ICC och USA kom på kollissionskurs rörande Afghanistan, där ICC ville öppna en utredning om tortyr begången av USA-militär, svarade USA med att belägga ICC:s åklagare med sanktioner. Målet lades ner.

Immuniteten för statsledare, den princip som FN:s egen skiljedomstol erkänner, är en direkt konsekvens av den nationella suveräniteten. Andra länder kan inte ha jurisdiktion över ett ryskt statsöverhuvud med mindre än att Ryssland invaderas och "segrarna" i ett tredje världskrig - i den mån man kan tänka sig överlevare - ställer "förlorarna" inför rätta.

Att ens tänka den tanken visar att stora delar av västvärlden förlorat en viktig egenskap, nämligen fruktan. Fruktan för vad ett tredje världskrig kan innebära. 

Stefan Lindgren

2 kommentarer :

  1. Assanges domare Emma Arbuthnot, Vanessa Baraitser och Milosevics Geoffrey Nice, fina företrädare för det brittiska rättsväsendet!

    SvaraRadera
  2. En av de absolut bästa artiklar någonsin på denna sida. Stort tack. Mvh Alex S

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.