17 mars 2023

Vad har USA med Sydkinesiska sjön att göra?

Paracelöarna (kinesiska: Xisha) kontrolleras sedan 1974 av Kina. Spratleyöarna (kin: Nansha Qundao) kontrolleras av Vietnam, Filippinerna och Malaysia medan Panatag-reven (kin: Huangyan) sedan 2012 kontrolleras av Kina. Bild: SVT.

Karl Wang, Kunming, Kina kommenterar situationen i Sydkinesiska sjön. Svenska media föredrar att ensidigt sprida den bild som USA ger.

I verkligheten har Sydkinesiska sjön tillhört Kina i fem tusen år.
--Därför försöker väst trycka tillbaka Xi:s Kina

Det är USA som försöker trycka tillbaka Kina, inte ”väst”. Artikeln är en mycket bra exempel på de metoder nazisterna in gång använde i Tredje Riket för att sprida propaganda, desinformera, och vilseleda och styra innevånarna.

Sydkinesiska sjön har bevisligen varit del av Kina i tusentals år. Bevisen är överväldigande.

Sydkinesiska sjön har det tydligt bevisligen varit del av Kina i sådär 5 000 år, mycket väl dokumenterat i skrifter, sagor, berättelser, arkeologi, kultur, skeppsloggar, DNA, handel, produkter, familje- och personnamn, ortsnamn, släktskap, osv Även namnet "Sydkinesiska sjön" (alt. Sydkinesiska havet) är ett klart uttryck för var området traditionellt och lagligt hör hemma.

På kinesiska heter det Nanhai, Södra Havet 南海 , och det finns även BeiHai 北海 , Norra havet som ligger nära sydkusten. Där finns även en ort som heter BeiHai, ett underbart fiskeläge som jag älskar. Shanghai 上海  betyder ”övre havet”.

Så sent som på 1800-talet hade Kina en flotta i Sydkinesiska sjön på 400 skepp och 50,000 man som leddes av kvinnan Ching Shih, (1775-1822). Det började som en piratverksamhet, men hon slutade som överste i Kinas armé.

Nog har Sydkinesiska sjön alltid varit kinesisk, men det är USA som vill plundra Sydkinesiska sjön på naturtillgångar, precis som i fallen Syrien, Afghanistan, Ukraina, och många andra platser. Det är det som det gäller, som vanligt när det gäller USA.

Någon internationell domstol i Haag har aldrig fattat något beslut. Det är FNs tribunal för internationella tvister som USA använt som en propagandaplattform. Tribunalen medlar i internationella dispyter genom att rekommendera en lösning. Det är ingen domstol. Den kan inte utfärda några domar, utan bara rekommendationer.

För att det skall fungera krävs naturligtvis två parter i en dispyt. Här fanns bara en – USA, med Filippinerna som proxy (ombud).

Taiwan har varit del av Kina i 30 000 år sedan ön befolkades av kineser från Kina. Taiwan närmar sig nu Kina i en pågående process för återförening, som drivs från Taiwan, inte Kina. På Taiwan är stödet för självständighet 1.5%, enligt marionettregimens egna mätningar.

Ubåtarna till Australien kan lätt kärnvapenbestyckas. Bara att byta ut stridsspetsarna. Kina rustar för att möta USAs kraftfulla upprustning och hot i Stilla Havet. Kina har inget val annat än att försvara sig mot USAs aggression.

USA förbereder Australien att bli nästa USA proxy, som Ukraina. Det gäller även Sverige.

Kina är heller ingen diktatur, utan världens modernaste demokrati, tyvärr för USA, inte en demokrati som USA kan styra och etablera en marionettregim, som i Sverige. Mänskliga rättigheter är högt repeterade i Kina. Inte så i Europa och USA. Europa är idag USAs lydstat. Folkstyret, demokratin, i Kina fungerar, och folket har ett verkligt inflytande. Personlig erfarenhet.

Vi får väl invänta nästa Nürnberg rättegång för att få det rätt.

Karl Wang
Kunming
Kina 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.