13 mars 2023

Varför mot, och inte med Kina?


Enligt Dagens Industri är det nu hög tid att slänga ut en del miljörestriktioner och skydd för samebyar i namn av den heliga kampen mot Kina, som efter sjuttio års ypperliga relationer, plötsligt korats till Sveriges huvudfiende (på order av Washington).

Karl Wang, Kunming, Kina har reagerat. Finns verkligen inte bättre motiv för att utveckla svenskt näringsliv än misstro mot Kina?
Vilseledande, så tragiskt att Sverige så grovt missleds.

---Gruvans tid är nu

Det känns bara så tragiskt att läsa sådan här propaganda artiklar som kunde vara direkt kopierade ur Tredje Riket propaganda.

Det är inte bara långsamma tillståndsprocesser som är ett självskadebeteende. Vad som skadar Sverige mycket svårt är den arrogans och verklighetsförnekande som präglar landet. Sverige saknar helt den teknologi, kunskap och erfarenhet som behövs för att utveckla fyndigheterna i Kiruna. Den finns hos Kina, och ett samarbete med Kina är vad som skulle hjälpa.

Det är dessutom det destruktiva beroendet av USA som skadar Sverige. USA, och även Sverige, är idag i realiteten diktaturer som kallar sig demokrati. Kina har en mycket välfungerande folkstyre och en regering som åtnjuter mellan 86% till 98% folkstöd enligt forskning på Harvard universitetet. Kina har ett erfaret och mycket välutbildad lednings team med fint fungerande teamarbete, Sveriges ledning saknar nästan helt högre utbildning, och spenderar det mesta av energin att munhuggas och bekämpa varandra. Kvalifikationerna som gäller i Sverige är istället ett välsmort munläder och och att visa en åsikt som makteliten och USA gillar.

Här i Kina äter vi gott, sover gott och varmt och går säkra på gatorna alla tider på dygnet. Vi har det bra, allt förbättras och det går framåt. Inget saknas oss.

Jämför med Sverige och Europa. Skenande kostnader för mat, för energi, transport, ett allt mer våldsamt samhälle där ingen längre går säker, avindustrialisering, skenande konkurser, och ett dysfunktionellt välfärdssystem där folk dör i vårdköerna, allt detta till skenande kostnader, skatter och avgifter. Hela Sveriges levnadsstandard och livskvalitet är på stadigt glid mot en permanent tydlig nedgång. Dessutom måste Sverige betala för USAs rustningar med nya regementen, amerikanska militärbaser och amerikanska vapenlager. NATO betyder att USA kan beordra ut svenskarna att driva USAs kring, vilket ukrainarna just nu får erfara.

Nu kommer skatten på elräkningen till exempel. Allt vilar på en liten USA stödd maktelit, en marionettregim och maktelits önskan att fortsätta som kolonialherrar och härska över resten av världen, styra den, plundra den, och leva gott på bytet. Kolonialismen som kultur fungerar inte längre. En de facto diktatur kan inte ersätta den. Även om den ändlöst repetitiv och falskt kallas ”demokrati” i hopp om att lögnen en dag skall bli sanning. Svenskarnas, de som som har överlevt folkbytet, sjuknade IQ räcker tydligen inte till att förstå längre.

De stora fyndigheterna när det gäller jordartsmetaller finns inte i Europa, utan i österland, i länder som associerar sig med Kina, och där finns även teknologin att utveckla dom. Den finns inte i väst.

Det känns bara så tragiskt att se Sverige slira ner i avgrunden av efterblivenhet, ivrigt påhejad av journalisternas propaganda.

Framtiden ligger i öster, vill Sverige vara med?

Karl Wang
Kunming
Kina

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.