gerundium

11 mars 2023

Hela sanningen om matpriser i Kina


Fläsk och rysk energi gynnar matpriser i Kina skriver Svenska Dagbladet . Det stämmer, men det är inte hela sanningen, rapporterar Karl Wang från Kunming i Kina.

Han berättar om matbutiken "Allt till halva priset" som går lysande.

Fläsk är så viktigt i Kina att regeringen har stora frysta nöd-lager.

Kina får nu all den billiga energi som Europa tidigare inte ville ha, och det gynnar hela ekonomin i Kina.

I det bostadsområde jag bor i Kina öppnade man nyligen en ny matvarubutik. ”Allt till halva priset”. Det lät ju lite fantastisk, men faktum är att allt är halva priset. Ett flak med färska ägg kostar i vanliga affärer omkring 35 kronor. Den affären säljer det för 15 kronor. Nu har dom hållit på i tre månader, och priserna håller sig. Affären är konstant packad med kunder. Andra affärer har blivit tvingade att följa. Våra matkostnader har alltså gått ned, medan dom skenar i det katastrofalt politiskt vanskötta Europa.

---USA:s underrättelsetjänst vässar tonen mot Kina

Det stämmer mycket bra, USA är desperata att behålla sin position som världens härskare och överhöghet.

Nu händer något mer intressant.

Nu uppmanar fastlandskinas parlamentariker främst unga kineser på Taiwan att börja ta del i fastlandspolitiken, för att öka förståelsen. Källa SCMP. Det kan dom naturligtvis göra för Taiwan och fastlandskina är samma folk och land. Motsvarande gäller andra vägen förstås, kineser i fastlandskina ska börja ta del i taiwanpolitiken. Takten mot en återförening ökar, och den drivs från Taiwan. Inte från Peking.

Kinas parlamentariker kan naturligtvis inte uppmana svenskar att ta del i Kinas politik, och kineser att ta del i svensk politik, men verkligheten är att så börjar det fungera. Främst yngre börjar köra över politikerna och deras propagandaorgan media och journalister i Sverige och ta personliga direktkontakter, utan mellanhänder. En svensk får alltså första hand veta hur det är i Kina, och det ställer omedelbar propaganda journalister åt sidan, som blir irrelevanta, liksom deras artiklar som ger en ofta mycket grov förfalskad vild av dagens Kina.

Alla vet att de bild av Kina som journalister och media i Sverige målar upp är otäckt grovt förfalskad. Genom direkt kontakter med varandra med moderna kommunikationssystem kan alla ha direktkontakt person till person och få en sann autentisk bild av den andra partnerns och deras samhälle. Alltså bättre förstå. Mellanhänder som journalister, propagandister, media och politiker blir överkörda.

Alla vet att USA kontrollera och styr demokratier, både sitt eget och andras som den falska skendemokratin på Taiwan, eller demokratin i länder som Sverige. Vad för demokrati har gällt när det varit fråga om avtal med USA, som värdlandsavtalet, kärnvapenavtalet, eller NATO. Där har demokratin avskaffats.

Använd resurser som TikTok eller WeChat, för då undviker ni massövervakning och filtreringen från agenter som MUST, SÄPO och CIA. Weixin-WeChat har även en ytterligt bra översättare. Personer i Kina kan skriva på kinesiska, och svenskarna får det engelska, och vv. Svenska vinns inte ännu.

Detta har redan blivit en rörelse med eget liv, som diktatorerna i väst, politikerna eller media inte kan styra, även om dom desperat med propaganda försöker.

Alltså ett växande nätverk, person till peson, i olika länder. Det går inte längre att bluffa sina egna eller andras innevånare med klassik propaganda, vilket är vanligt i Sverige. Svenska journalister och politiker kommer nu att granskas och nagelfaras av de de skriver om i andra länder.

Karl Wang
Kunming
Kina

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.