28 oktober 2014

Geogre Soros äger mer än han begriper

Valutaspekulanten George Soros lär vara god för 23 miljarder dollar. Det är klart, när man har så mycket pengar, är det frestande att börja tänka på annat.

Det är då lätt att överskatta sin förmåga. Soros senaste drapa på temat "Europas existens hotas av Ryssland" är ett pinsamt bevis på detta.


Eftersom jag i någon mån varit i närkamp med Soros (alias György Schwartz) som tänkare - jag översatte hans bok "Den globala kapitalismens kris" - vet jag att han för det mesta ägnar sig åt ett rätt löst filosoferande. Som ungrare i landsflykten är naturligtvis sovjetsystemet ondskans inkarnation och han har satsat rätt många miljoner på att upplysa ryska folket om hur förtryckt det varit.

Nu har han skrivit en lång och tradig artikel i New York Review of Books som börjar med den bombastiska frasen "Europa står inför ett hot från Ryssland mot själva sin existens".

Artikeln innehåller mängder med konkreta påståenden som är illa underbyggda om inte direkt lögnaktiga. Exempelvis påstår han att Kievs motståndare i Donbass skjuter med olgaliga klustervapen. Soros egen skapels "Human Rights Watch" har nyss gett ut en rapport som bevisar motsatsen, att det är Kievjuntan som använder klustervapen.

Här vill jag dock syna ett påstående av mer strategisk natur:

"Europa och Förenta staterna är - var och en av sina egna skäl - beslutna att undvika varje direkt militär konfrontation med Ryssland."

Är det därför man så saklöst brutit mot alla löften från Reykjavik, att Nato inte skulle expandera "en tum"? Är det därför man är fast beslutna att släpa in Ukraina i Nato, trots att Ryssland sagt att detta man kan inte tillåta?

Just nu sprids i väst lögnaktiga påståenden om att USA/Nato inte alls velat ansluta Ukraina. Men alliansen deklarerade högtidligt 2008 i Bukarest att Georgien och Ukraina "kommer att bli medlemmar av Nato". Det var bara en del problem som måste lösas först, t ex. att det ukrainska folket då uppenbarligen till största delen var mot Nato-anslutning.

Det associationsavtal som EU till sist fått Ukraina att skriva på är inte bara ett oskyldigt "frihandelsavtal". Det säger att parterna "ska främja en gradvis konvergens i utrikes- och säkerhetsfrågor i syfte att Ukraina alltmer ska engageras i det europeiska säkerhetsområdet". Avtalet kräver att parterna "gör fullt och snart bruk av av alla diplomatiska och militära kanaler mellan parterna".

Det är väl rätt uppenbart hur de båda högkvarteren i Bryssel spelat dubbel mot Ukraina för att ta geopolitisk kontroll över landet som på sätt och vis utgör Rysslands veka liv.

Som Putin påminde om i Sotji nyligen tillhörde regionerna Charkov, Lugansk, Donetsk, Nikolajev, Cherson och Odessa det ryska territoriet Novorossija fram till 1921-22. Krim överfördes (olagligt) till Ukraina 1954.

Inte bara Bismarck, ansedd att vara en farlig man för att han sa sanningen, var emot det tyska krigspartiets planer på att erövra Ukraina. I slutet av första världskriget, när USA:s president Woodrow Wilson såg att den utländska interventionen mot Rådsryssland skulle misslyckas, uttalade sig även USA mot alla försök att avskilja Ukraina.

Jag citerar en analys ur New York Times från 30 januari 1921:

"Effekten av att utan Rysslands medgivande bilda en kedja av oberoende stater runt landet, förutom Polen, Finland och Armenien, som överenskoms på fredskonferensen (i Versailles), skulle vara att driva Ryssland mot sig självt, utestänga Peter den stores tidigare rike från Östersjön och Svarta havet och Stilla havet och beröva slaverna de geografiska fördelar som de nått genom århundrades bitter kamp och beslutsamhet för utlopp till haven. Det är högst troligt att det ryska folket, vare sig det är under monarkistiskt, demokratiskt eller bolsjevikiskt styre, inte kommer att tillåta ett sådant ofrivilligt avhändande av territorium".

Det var en direkt order till tyskar och polacker att släppa greppet om Ukraina. Då, för 94 år sedan, fanns uppenbarligen en viss känsla för geopolitiska realiteter som idag gått förlorad.

Det är ju inte så att Ryssland betraktar dagens Ukraina som "sitt", tvärtom. Ryssland har investerat tungt i ett självständigt Ukraina. När Soros nu ömmar för att privata innehavare av ukrainska statspapper ska skyddas från verkningarna av en eventuell default, så är det han i praktiken säger att Ryssland ska tvingas ta hela smällen.

Ryssland har fordringar på totalt 11 miljarder dollar på Ukraina, Internationella valutafonden på 3,5 miljarder. När nu en default rycker närmare för varje dag handlar hela spelet om vem som ska bli sittande med Svarte petter. Det är klart vad sådana som Soros tycker och varför han nu skäller som en bandhund på Putin, som han med samma säkra sinne för nyanser som en Carl Bildt, jämför med Adolf Hitler. De våldsverkare som under en lätt omgjord svastika ledde Majdankravallerna till en våldsam kupp, däremot, är enligt Soros den ukrainska nationens blomma ("The cream of civil society").

För profitens skull är "Soroi" - som Paul Kruman kallar den kategori världsförstörare som Soros representerar - beredda att vända svart till vitt och vitt till svart.

Egentligen saknar Soros artikel intresse för en bredare allmänhet. För börs- och valutamäklare kan det ha sitt intresse att räkna ut var i denna ordmassa Soros har gömt "the vygrysh" - profitintresset! Intressant nog ett ryskt låneord som gått in ni amerikansk mäklarslang.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.