20 oktober 2014

Språkproblem i försvarsstaben

På måndagmorgonen iakttogs under en timme 213 svartklädda män
med ryggsäck  på väg mot vattnet, i korsningen Götgatan Hornsgatan.


Det är inget nytt att militären har svårt med språket, dvs. svårt att
uttrycka sig klart och entydigt om vad som sker.

Men vad många inte förstår är att de språkliga oklarheterna är avsiktliga.Militären får absolut inte säga rent ut vad varje nykter iakttagare inser,
nämligen att det inte finns några bevis för främmande ubåtar i Stockholms skärgärd,
man vet inte ens vad det är som ska bevisas.

Så får man inte säga. Istället lät det så här på söndagkvällen:


– Försvarsmakten konstaterar att det är troligt att det pågår främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Det är den näst högsta verifikationen på vår egen bedömningsskala. Och det innebär givetvis att operationen fortsätter, säger konteramiral Anders Grenstad, enligt Sveriges radio

Här är ordet "verifikation" intressant. Enligt NEO betyder det "bekräftelse
av ett antagandes riktighet genom erfarenhet och experiment". Försvaret
har alltså fått näst högsta bekräftelse på att antagandet om utländsk
undervattensaktivitet i Stockholms skärgård.

Det man har redovisat för allmänheten "bekräftar" inte detta. På sin
höjd bekräftar fotografierna att ett okänt föremål siktats på
Kanholmsfjärden och att en svartklädd man synts på en strand.

Ta nästa Grenstadutsaga, fortfarande enligt SR:

- Den mycket trovärdiga observation som gjordes i fredags är inte den
enda anledningen till att insatsen påbörjades. Beslutet att starta en
operation bygger också på många års observationer och iakttagelser inom
ett och samma område vid Kanholmsfjärden, berättar konteramiral Anders
Grenstad.

De båda meningarna strider logiskt mot varandra. Första anges den "enda"
orsaken till insatsen, sedan får man veta att "den bygger på" många års observationer.

Hur ska man tolka det? Har den svartklädde gått där i fler år? Har man
vetat om bastutunnan lika länge?

Eller var det Grenstad egentligen ville säga att "det går bra att
rövknulla svenska folket med vilken jävla suddig bild som helst för det
har vi gjort i åratal"?

Tredje utsagan:
– Jag kan inte kommentera dessa iakttagelser i detalj, utan konstaterar
genom detta mönster att det här området är av intresse för främmande
makt, säger han.

Vilket mönster? Samma mönster som landets åklagare och högste
rättsvårdare såg i fallet med seriemördaren Thomas Quick? Dvs.
antagandet om att två felaktiga indicier är mera trovärdiga än ett och
tio felaktiga indicier kan ligga till grund för en livstidsdom resp. insats med sjunkbomber?

Fjärde utsagan:

– Det här är inte en ubåtsjaktoperation, där syftet är att med vapenmakt nedkämpa en motståndare. Det här handlar om att samla underrättelser för att kunna konstatera att det är en främmande undervattensoperation som pågår, säger konteramiral Anders Grenstad.

Ett sakligt förhållningssätt skulle syfta till att undersöka IFALL - inte ATT - det förekommit en främmande undervattensoperation.

Svensk militär kommer alltså först överens om vad som ska
bevisas och "verifierar" sedan detta. Nu är man nästan framme, har nått "näst
högsta verifikationen". Först enas vi om att jorden är platt,
sedan samlar vi in alla "verifikationer" av detta.

Allt det ovan sagda bekräftar bara vad redan Talleyrand visste: Krig är
en alldeles för allvarlig sak för att överlåtas på generaler.

Militären måste sluta mata media med skrönor och undervatten-UFO:s.

Peter Hultqvist bör tala om var skåpet ska stå.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.