gerundium

14 oktober 2014

Brev till Peter Hultqvist

Peter, du ska nu skriva en proposition om Sveriges fortsatta deltagande i
kriget i Afghanistan. Nissa då inte chansen att hoppa av det här kriget, nu
när FN:s mandat för ISAF går ut till årsskiftet.
Det vore ett fatalt misstag att hoppa på den nya Nato-missionen "Resolute
Support".

Ingenting talar för att kriget är slut, eller ens håller på att långsamt
bedarra.


Boston Globe rapporterade den 8 oktober 2014:

"Enligt den senaste statistiken från Pentagon fällde
amerikanska stridsflygplan fler bomber på talibanerna och andra militanta
mål i augusti än någonsin de senaste två åren – och nästan tre gånger så
mycket som månadsgenomsnittet sedan januari.

Den upptrappade offensiven ses av vissa analytiker som ett
försök att slå tillbaka talibanerna inför neddragningen av USA:s styrkor.
Andra ser det som en förhandsuppvisning av hur det ska gå till i framtiden
när den afghanska regeringen måste kämpa för att upprätthålla sin egen
säkerhet och behöver ihållande hjälp av USA från luften."

Eftersom nära hälften av bombningarna utförs från baser och
fartyg utanför Afghanistan påverkas inte bombförmågan av neddragningen,
framhåller USA-generalen John Campbell, överbefälhavare för de
"internationella styrkorna" i Afghanistan.

USA:s fixering vid flygbombningar som universalmedicinen
för alla problem från Tripoli till Sydkinesiska sjön är ett historiskt
märkligt fenomen, som många forskare, bl.a. Sven Lindqvist i "Nu dog du"
(2000) m.fl. försökt begripa.

Den mänskliga dumheten (Mark Twains "För en man med en
hammare, ser allt ut som en spik") är bara en del av problemet.
Västerlandets rasism, USA:s mörka historiska arv som en nation
grundad på folkmord, ekonomiskt fotad kolonialism och imperialism är andra.

USA:s bombningar av Afghanistan, som nu pågått i tretton
år, har inte genererat några positiva resultat. Förbittringen mot
västvärlden som ackumulerats i Afghanistan kommer för eller senare att komma
upp till ytan. Ju längre kriget drar ut på tiden desto troligare att
uttrycken kommer att bli våldsamma och att västerlänningar måste kasta
sig mot utgångarna.

I fallet Afghanistan har Sverige dragits med i den
västerländska, USA/Nato-ledda krigshysterin. Enligt costsofwar.com uppgår
USA:s kostnad för Afghanistankriget, räntorna på statsskulden oräknade, till
2 200 miljarder dollar - 2,2 biljoner! Om vi antar att övriga västvärlden gjort av med
hälften så mycket motsvarar hela den västliga krigskostnaden över ett hundra års
afghansk BNP (2013 års nivå)! Ett förlorat sekel – som regnat över
afghanerna i form av bomber och flutit bort som blod i rännilar.

Det, redan innan vi ens kommit in på  kostnadernai människoliv, bl.a. tiotusentals döda civila afghaner.

Sverige har nu i och med att Isaf:s FN-mandat går ut vid årsskiftet ett osökt tillfälle att dra sig ur det fortsatta kriget, som
krigsherrarna i USA och Nato tycks beredda att fortsätta till minst 2024.

Obamas löfte att USA:s kvarvarande styrkor ska dras hem nästa år är absolut
ingen anledning för Sverige att tveka.

De tolv man som Sverige har lämnat i Afghanistan och som
enligt den förra propositionen ska trappas upp till 40 man 2015 för att ingå
i Natos nya mission "Resolute Support" måste absolut hemkallas. Att köra
hela den smygande upptrappningen och indragningen av Sverige som
alliansfritt land i ett Nato-krig i repris vore att totalt ignorera de
bittra erfarenheter Sverige nu fått av krig, det första på 200 år.

Istället måste dessa erfarenheter noga utvärderas i form av
en vitbok om kriget. Förutsättningarna finns i och med att den
socialdemokratiska partistyrelsen och senaste partikongressen, v och mp alla
uttalat sig för en sådan vitbok.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.