gerundium

21 oktober 2014

Spökvåtjakten på grund

Konstnären, Erik som av förklarliga skäl inte vill framträda
med sitt riktiga namn, kallar detta verk för vitt streck på blå botten.


Spökvåtjakten på grund: har man då alls någon plan B för bokslut?

Kenneth Rasmusson, fri redaktör i lund, ställer frågan.

Så här efter dag fyra i denna snabba och mediepådrivna händelseutveckling om ingenting, när vår "främmande" undervattensverksamhetsunderrättelsejagande flotta har flyttat ner sökområdet till fjärden Mysingen, vilket ju är deras eget mest använda och sannolikt enda övningsområde med huvudhamnen strax intill, så kan och bör väl detta vara en händelse att betrakta med det perspektiv och de erfarenheter som skeppsbyggnadsingenjör Anders Björkman, som själv tjänstgjort i området 1970, uttrycker om saken: "Att en främmande undervattensfarkost seglat ner just dit är ju en ren förolämpning."

En förolämpning mot vår intelligens, vad annars!?

Medierna har denna gång redan överträffat sig själva i mängderna oreflekterad hysteri, vilket inte är småpotatis när det jämförs med det stora antalet äldre händelser av samma typ
http://tinyurl.com/kuoqyvmDetta kan möjligen skrivas på kontot för de nytillkomna medarbetarnas naiva entusiasm, men när man samtidigt märker att vår försvarsledning uppvisar nästan samma slags gå-på-i-gummistövlarna-mentalitet så börjar man förstås fråga sig om landets försvarsansvariga organisation nu verkligen befinner sig i tryggaste och mest demokratiskt möjliga händer.

Jag tänker då främst på att man under söndagens presskonferens valde att visa en bild på ett "föremål" som rörde sig på vattenytan. Ett för identifieringen föga behjälpligt fotografi taget av en privatperson i skärgården som själv ansåg sig övertygad om att det var en ubåt han hade sett.

Förutom att förundras över det att bildmaterialet i sig självt starkt påminde om de många "bevis" på existensen av det lika mytomspunna som svårfångade sjömonstret i Loch Ness, så kunde man även röras till tårar när det senare stod klart att journalisterna hos SVT med bilden som underlag hade försökt bestämma från vilken plats den var tagen.

Detta var ju en av de första ansatserna till grävande journalistik som vi har bevittnat under denna masspsykos! Dock fick SVT till slut ge upp för man kunde inte fastställa fotografens läge då man samtidigt hade gått efter den falska positionsangivelse som försvarsmakten "fienden vilseledande" hade offentliggjort tillsammans med fotot.

Försvarsledningen ursäktade sig under måndagen för den olyckligt uppkomna "bristen på öppenhet" vid varudeklarationen kring positionsangivelsen
http://tinyurl.com/mqusvd4Denna manöver skulle helt uppenbart söka dölja deras andra och med gigantiskt mått mätt mycket större blunder: att de överhuvudtaget valt att offentliggöra bilden öppet åt lede fi!

Skendemokratisk marknadsföring har förstås under rådande omständigheter ett högt pris.

Jag tycker dock SVT gjorde rätt när man åtminstone försökte. För i en tid där en arbetslös ung man i England, från sin egen tevesoffa, kan sitta och genom analys av bild- och videomaterial geolokalisera (positionsbestämma) åtskilligt som inga medier hittar, till och med inom skarpa krigszoner världen över, då bör man förstås försöka hänga med någorlunda i teknik- och metodutvecklingen
http://tinyurl.com/l5y5styNå, hur kommer det här redan fatalt grundstötta operativa uppdraget att sluta, frågar sig måhända den ifrån vattenbrynet betraktande civila landkrabban? Om vi får döma av flertalet tidigare episoder så finns alltid risken att den NATO-vänliga femte kolonn vilken brukar ta både ledning och initiativ ur händerna på våra mer demokratiskt sinnade militärer, söker mildra sina egna frustrationer över att ingenting heller denna gång hade hittats och kunde visas upp genom att i efterhand lägga fram de allra djupaste analyser och rapporter till våra förtroendevalda. En samling digra skrivelser och sammanställningar utformade med samma tillskruvade kraft som någonsin en kvartalsrapport inom den parasitära Wall Street-maffians bedrägliga domäner.

Under tiden har våra demokratiska flottister fått stå i kulissen och inför döva mediaöron försökt förklara vad de själva vet och har kommit till slutsatser omkring. Som t.ex. efter grundstötningen med ryska U137 i Karlskronas skärgård 1981, då de som från början var närmast händelseförloppet envist vidhöll sina egna uppfattningar om att det mest sannolika var att en felnavigering låg bakom haveriet
http://tinyurl.com/pkosk7uOm inga andra postoperativa råd längre skulle finnas tillgängliga för att kunna hålla denna alltmer läckande marina skuta ovanför vattenlinjen så kan man ju alltid ta till den gamla och väl beprövade "forskningen". När vi pressade som hårdast för en ny haveriutredning av M/S Estonia öppnade regeringen i stället upp för ett internationellt penga- och prestigetörstigt forskningsfusk, vilket förde med sig mycket allvarliga och destruktiva konsekvenser för det samhällsnödvändiga civila sjösäkerhetsarbete som skulle ha bedrivits i vår del av världen.

Faktum är att det inte heller denna gång råder någon brist på tjänstevilliga akademiker. Om man undantar de pompösa så kallade säkerhetsanalytikerna, som levererar lika fantasilösa som vilseledande konspirationshypoteser varje dag i medierna, så kan man redan nu se vem som känner sig kallade och kanske blir utvalda.

Dock skiftar det kvalitativt rejält mellan bland andra Magnus Christiansson, lärare och forskare i militärstrategi vid Försvarshögskolan, som fick sitta i supporten hos Svenska dagbladet och besvara läsarnas frågor, som t.ex. "Kan inte FRA syssla med desinformation i tider då Försvaret går på knäna och en ny budget är i förhandlingsfas?" där Christiansson svarar: "Konspirationer är en del av politiken. Däremot har jag svårt att se hur denna antydda konspiration skulle öka betalningsviljan för Försvarsmakten." Christianssons klart bristande slutledningsförmåga förklarar med all önskvärd tydlighet varför han är lärare och forskare och inte t.ex. ubåtsjägare
http://tinyurl.com/n4hdepqMen det finns även andra anmälare med betydligt högre substans. Postmodernister! T.ex. Peter Mattsson som är forskare vid Försvarshögskolan. Han lägger här ut texten på ett sällsynt försåtligt sätt & vis; talk about hedging your bets  http://tinyurl.com/pryweymMattsson menar på fullt allvar att det vi nu inte ser skulle vara en ny sorts psykologisk krigföring från Rysslands sida (vem annars?) vilken i stället för militära svenska mål inriktar sig på att få igång reaktioner hos våra politiska beslutsfattare, vilka i efterhand kan analyseras och hjälpa till med att skörda guld kring hur man i Ryssland framställer den mest effektiva taktiken och strategin för kommande krigsinsatser mot Sverige! Skörda krigsguld åt vem: ryssen eller det egna militärindustriella komplexet? Det är förstås med den relevanta frågeställningen som detta slags "forskning" främst bör bemötas. Men jag tror tyvärr att han är dem en lämplig kandidat i slutspelet. Det är nämligen på den usla bottennivån som vi för tillfället ligger.

2014-10-21

Kenneth Rasmusson
fri redaktör i Lund

//

1 kommentar :

  1. I alla demokratiska länder saknar vi verksamma medel att spela ut eliterna mot varandra. Om de nämnda 'experterna' hade en konkurrerande grupp analytiker vars uppdrag var att avslöja felaktigheter i den första gruppen skulle det bli intressantare.
    Vilka politiker vi än röstar in får vi experter anslutna till Us/Uk-agendan.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.