6 oktober 2014

Inbjudan teckna aktier

Problemet med vanvård av äldre äntligen löst. Äldrevården äntligen kvalitetssäkrad. Vårdkoncern planerar anläggningar över hela landet.

Efter otaliga rapporter om missförhållanden inom äldrevården bl.a. beroende på elak, lat och okunnig personal, meddelas nu  att United Care kommer att dra igång ett helautomatiskt äldreomhändertagande. Efter en längre tids forskning och med hjälp av japansk robotutveckling  har  man nu beslutat uppföra en större pilotanläggning utanför Vagnhärad och man tar redan nu emot anmälningar. Det blir möjligt för kunden att få sina äldre placerade och omskötta ända till slutet. Man slipper alla bekymmer för sina åldringar.  Kunden kan t. ex redan vid incheckning bestämma om hans eller hennes anhöriga/e, när den tiden kommer, skall sättas i urna eller kista.

United Care har dessutom egna begravningsplatser där plats kan leasas på upp till sju år. Hela processen sker således i deras egen regi. Från ax till limpa , så att säga.  Kunden kan, beroende på önskemål  och ekonomi, välja en budgetlinje eller en deluxe - variant. Dessutom föreligger redan nu flera möjligheter av tillval, t. ex. typ och mängd av underhållning, skönhetsbehandling mm.
Eftersom anläggningarna, om pilotförsöket utfaller väl, kommer att uppföras där det finns billig tomtmark samt drivas rationellt i stordriftsform kommer  verksamheten bli kostnadseffektiv  och mycket konkurrenskraftig, tror man. Orsaken till att man nu kan sätta igång är de framsteg som skett inom den närbesläktade husdjurshållningen, där helt automatiserade stallar härbärgerar hundratals djur, som utfodras , mjölkas och hålls rena  av robotar i stället för av personal, som på det sättet som bonuseffekt bl.a slipper ergonomiskt olämpliga arbetsställningar.

Moderna lantbrukare intygar att djuren har det mycket bättre nu än förut , då de stod bundna en stor del av året. Att de nu tvingas gå omkring i sin egen avföring vägs upp av frihetskänslan, att inte vara bunden. Det säger sig självt att ingen anledning finns att av nostalgiska eller sentimentala skäl dröja kvar vid gamla och för människa och djur icke rationella ordningar.

De äldre kommer likaledes att kunna ströva omkring fritt inom området, så länge de orkar, för att  sedan med programmerad vänlighet, på ett värdigt sätt föras  tillbaks till  den valda omsorgsenheten av en människoliknande robot . Med applicerande av lämpliga högabsorberande volymblöjor av ny typ, behöver de äldre inte , som djuren , traska omkring i sen egen avföring. De bär den i stället med sig, så att säga.

Från 1 november blir det möjligt att teckna aktier i United Cares nyemission. Kontakta Din Bank.
To be continued.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.