27 september 2016

En skam för SverigeVi är 2 miljoner ålderspensionärer i Sverige. Medianpensionen är 16 000 kr i månaden innan skatten är avdragen. Det betyder att en miljon har över 16 000 i pension och en miljon har under 16 000 kr.

Allra lägst av dem är fattigpensionärerna. De har under 11 800 kr i månaden. Till antalet är de nu 231 000. Det är en skam för Sverige att vi har så många med så låg pension, skriver Sixten Andréasson.


Visserligen kan de i många fall få bostadstillägg.

Kommer i detta sammanhang att tänka på två kvinnor som förekommer just nu i media. Anne Ramberg, generalsekreterare för advokatsamfundet och Alice Teodorescu, ledarskribent på tidningen Göteborgsposten. Båda har tydligen insett att flyktingpolitiken hotar landets välfärd. Inte om enstaka personer invandrar till Sverige, men typ den massinvandring som ägde rum 2015.

Dessa båda kvinnor har helt olika uppfattningar om hur man ska tackla detta hot. Alice Teodorescu skriver att de som invandrar inte utan vidare kan få del av våra av tidigare generationer upparbetade välståndsförmåner. Anne Ramberg anser tvärtom att även våra fattiga pensionärer måste acceptera lägre standard för att invandrarna ska få del av välfärden.

Pensionsmyndigheten har beräknat att fattigpensionärerna skulle kunna få pensioner över 11 800 kr i månaden till en kostnad för staten på 4,5 miljarder om året. Sverige är ett rikt land, men i vägen står de stora kostnaderna för invandringen. Nu och i framtiden. De flesta ekonomer har nu övergett teorin att invandring av denna storlek är lönande. En del anser att den upphörde vara lönande redan efter 1980-talet.

Blir inte då slutsatsen, att för att kunna avskaffa fattigpensionerna måste invandringen minska eller helt upphöra?

Sixten Andréasson

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.