25 januari 2023

Minnesord över Peter Emsheimer

Vi vill meddela att Peter Emsheimer, efter en kort tids sjukdom, har avlidit. Han blev 78 år.

Peter var aktiv i Gemensam Välfärd sedan dess bildande 2006. Han har i ett antal år tillhört GVs samordningsgrupp, varit aktiv i GVs många manifestationer och  drivande i GVs skolgrupp. Denna har ihärdigt arbetat mot marknadiseringen av skolan med möten, artiklar och flygbladsutdelning.

Peter deltog i en sådan utdelning på Mynttorget så sent som i november. Peter var mycket kunnig i skolfrågorna och var universitetslektor vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han doktorerade med avhandlingen   Lärarstudenten som subjekt och objekt. Kritiskt tänkande och disciplinering i lärarutbildning.  Hans omfattande kunskaper och breda kontaktnät bland skolforskare, pedagoger och lärare kom till stor nytta i skolgruppens arbete.

Peter var också med och grundade Carema Memorial Day (efter Caremaskandalen på Äldreboendet Koppargården, 2011) som under 6 år, i samband med ett seminarium delade ut ett pris – Caremapriset – till personer eller organisationer som arbetar mot privatiseringen av välfärden.

Peter började sitt politiska arbete i mitten av 1960-talet inom Svenska Clartéförbundets sektion i Stockholm och var bland annat aktiv i studentrörelsen mot reformerna UKAS och PUKAS. Han var under flera år ordförande för Clartéförbundet. Peter var en kortare tid med i Stockholmspartiet och i dess bildande. Han stödde också aktivt kampen för ett självständigt Palestina.

Gunnar Lindholm, samordningsgruppen

Hans Persson, samordningsgruppen och skolgruppen

Max Strandberg, samordningsgruppen och skolgruppen

Peter Lorentzon, tidigare i samordningsgruppen

 

Begravningen äger rum 6 februari kl 10.00 i Trons Kapell på Skogskyrkogården.

Gemensam Välfärd kommer att, till minne av Peter ge en gåva till Palestinainsamlingen.

För den som vill ge en personlig hälsning till minne av Peter kan gå in på länken
https://minnessidor.fonus.se/memorial_page/memorial_page_personal_info.php?order_id=4130496&set_site_id=2&fbrefresh=4130496&sign=f433734f9c02fa2b959997a8b839d0ac

 

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.