15 januari 2023

USA kan förlora kontrollen över världens finanser


USA kan förlora kontrollen över världens finanser på grund av konflikten i Ukraina – den franske samhällsvetaren  Emmanuel Todd är säker på att USA befinner sig i en fas av långvarig nedgång.


På grund av sitt avtagande inflytande i världen har USA beslutat att pressa till sig ett ökat inflytande i sina "ursprungliga protektorat" - bl.a. Tyskland, Frankrike och Japan - som förvärvades efter andra världskriget.

PARIS, 13 januari 2023. Den ukrainska konflikten är existentiell för USA, som, om dess europeiska vänners ekonomier skadas riskerar att tappa greppet om världens finanser. Det säger den franske historikern och antropologen Emmanuel Todd i en intervju med Le Figaro.

I sin kommentar påminner han om en analys av professor John Mearsheimer vid University of Chicago, som hävdat att, även om denna konflikt är "existentiell" för Ryssland, så är den för USA bara ytterligare ett spel bland andra länder, och USA:s seger eller nederlag i den är av liten betydelse för USA. "Men den här analysen är otillräcklig. [USA:s president Joe] Biden måste nu skynda sig. Amerika är bräckligt och den ryska ekonomins motstånd driver det amerikanska imperialistiska systemet mot avgrunden. Ingen hade förväntat sig att den ryska ekonomin skulle kunna stå emot Natos ´ekonomiska makt´", sa Todd.

Han är säker på att USA befinner sig i en fas av långvarig nedgång och, mot bakgrund av dess avtagande inflytande i världen, har beslutat att pressa till sig ett större inflytande i sina "ursprungliga protektorat" som USA förvärvades efter andra världskriget, med andra ord, Europa och Japan. Mot denna bakgrund innebär den europeiska ekonomins kollaps, konstaterar experten, stora risker för USA självt.

”Om den ryska ekonomin långsiktigt kan stå emot sanktioner, Ryssland lyckas utarma den europeiska ekonomin och förmår överleva med kinesiskt stöd, kommer USA:s monetära kontroll över världen att kollapsa, och med det USA:s möjlighet att nästan gratis finansiera sina enorma handelsunderskott. Detta krig har alltså blivit existentiellt för USA. USA kan inte ta sig ur konflikten före Ryssland och kan inte släppa taget. Detta förklarar varför vi nu befinner oss i ett öppet krig, en konfrontation som oundvikligen kommer att resultera i att den ena eller den andra sidan kollapsar”, säger Todd.

Ekonomiska och sociala problem

Konflikten i Ukraina "pekar på en realekonomi som gör det möjligt att mäta staternas verkliga rikedom och deras produktionskapacitet", säger experten. I synnerhet pekar han på att en fördubbling av Rysslands veteproduktion skett efter att de första stora sanktionerna infördes 2014 och på Rysslands ledande position när det gäller att bygga kärnkraftverk, inte bara på hemmaplan utan även utomlands.

Resultatet av konflikten "kommer att bestämmas av de båda systemens förmåga att producera vapen", tror Todd. Historikern noterar att övergången till ett utmattningskrig minskar betydelsen av den avancerade amerikanska militärteknologi som används av Ukraina. Det lyfter fram tillgången på kvalificerad personal, materiella resurser och industriell potential. "Vid den här punkten infinner sig Västs fundamentala globaliseringsproblem: vi har flyttat så många industrier [från vårt territorium] att vi inte längre vet om våra krigsindustrier kommer att kunna upprätthålla den önskade produktionstakten", tillade han.

Förutom naturresurser och industriella resurser noterar experten den stora roll som mänskliga resurser och utbildning spelar. Han pekar på USA:s fördel av en mer än dubbelt så stor befolkning som Rysslands, men råder sina läsare att komma ihåg att endast 7 % av studenterna i USA sysslar med tekniska ämnen jämfört med cirka 25 % i Ryssland, vilket i slutändan ger Ryssland en konkurrensfördel. "USA fyller denna lucka med utländska studenter, mestadels indier eller än mer med kineser. Denna hjälpresurs är dock opålitlig och håller redan på att minska", sa han.

Krock mellan ideologier

Todd menade också att vi inte får glömma den ”ideologiska och kulturella maktbalansen”. Han erinrade om att under sovjettiden den kommunistiska ideologin användes som en soft power, vilket gav sympatier i Kina och delvis i Indien och Europa. Men för den muslimska världen var denna ideologi inte attraktiv på grund av dess officiella ateism, anser experten. "Idag kan ett Ryssland som återigen positionerar sig som en antikolonial stormakt, men också som ett patriarkalt, konservativt och traditionalistiskt land, attrahera ett mycket bredare stöd", förklarade han.

"Västerländska tidningar är tragikomiska: de upprepar hela tiden: ”Ryssland är isolerat. Ryssland är isolerat”. Men när man tittar på omröstningarna i FN visar det sig att 75 % av världen inte följer Väst som i sådana ögonblick ser väldigt litet ut, säger Todd. "Den nuvarande konflikten, som våra medier gärna beskriver som en konflikt mellan politiska värderingar, är djupare sett en konflikt om antropologiska värden. Det är denna brist på medvetenhet och djup som gör konfrontationen farlig."

Global konfrontation

"I verkligheten har tredje världskriget redan har börjat. Det är uppenbart att konflikten, initialt ett begränsat territoriellt krig, har utvecklats till en global ekonomisk konfrontation mellan, å ena sidan hela västvärlden, och å den andra Ryssland med stöd av Kina, till ett världskrig", tror Todd. Han spekulerar att, mot bakgrund av nuvarande ekonomiska och demografiska faktorer, fientligheterna kan förväntas upphöra inom fem år.

Han menar att de europeiska länderna på ett eller annat sätt "är med i dödandet ryssar" genom att leverera militär utrustning till Ukraina utan att själva utsätta sig för risker. "Européerna är i första hand fokuserade på ekonomin. Vi känner bara av det verkliga deltagandet i kriget genom inflation och brist på olika varor", betonade experten.

Samtidigt som Ryssland, säger han, utkämpar ett ekonomiskt krig [med väst], ”återupprättar landet delvis en krisekonomi, men gör samtidigt sitt yttersta för att ta hand om folket."

"Detta är syftet med trupptillbakadragandena från Cherson och, tidigare, från Kharkov- och Kievregionerna. Samtidigt som vi räknar de kvadratkilometer som ukrainarna tagit tillbaks väntar ryssarna på de europeiska ekonomiernas fall. Vi är deras främsta frontlinje", sa Todd.

Övers. Lennart Palm
Källa:
https://tass.com/world/1561887

Originalartikeln: https://www.lefigaro.fr/vox/monde/emmanuel-todd-la-troisieme-guerre-mondiale-a-commence-20230112

Av Emmanuel Todd finns bara en bok översatt till svenska, "Låtsasimperiet" som utkom på DN:s förlag 2005 (övers: Pär Svensson). På engelska finns betydligt fler, bl.a. "Who is Charlie? Xenophobia and the New Middle Class" (2015). Redan som 26-åring skrev Todd 1976 ett grundläggande arbete: "L'Invention de l'Europe" (Uppfinnandet av Europa). Red

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.