29 november 2023

Varning för bedrägeri i december

På regeringens hemsida framgår att regeringen avser att ändra våra grundlagar för att anpassa dem till Nato-medlemskapet.

Men den stora frågan, att regeringsformen i sin nuvarande form inte medger Nato-medlemskap förtigs. Detta grundlagsbrott kan inte gottgöras genom att anpassa lagen  i efterhand.
I juli 2022 tillsatte regeringen en enmansutredare med bl a uppgift att analysera "vilka eventuella författningsändringar som kan krävas".

Denne enmansutredare har arbetat under stort hysch-hysch i ett och ett halvt år. Men av ett meddelande på regeringens hemsida (på engelska) framgår:

"...the Inquiry Chair will examine which constitutional amendments NATO membership should necessitate to enable Sweden to take part effectively in the Alliance and receive appropriate support from NATO and its member countries. This part of the Inquiry findings will be presented in December 2023."

Här talas om "författningsändringar" som Nato-medlemskapet kräver och vilka det är ska utredaren presentera nu i december.

Håll utkik! Var på din vakt!

Här stundar ett super-duper-bedrägeri. Om utredaren inte tar upp det grundläggande faktum att dagens regeringsform (kap 10, par 7 föreskriver att beslutanderätt endast kan överlåtas på "mellanfolklig organisation för fredligt samarbete"  - och det är inte Nato), utan bara går in på ändringar post-faktum är detta ett juridiskt bedrägeri på högsta nivå. Ett sätt att strö sand i ögonen på medborgarna.

Vid en strikt lagtolkning skulle ett sådant förfarande bara kunna klassas som högmålsbrott, enkannerligen landsförräderi. 

Stefan Lindgren

Se även ett debattinlägg från en högt uppsatt domare i EU, Ulf Öberg, i Dagens Nyheter som bekräftar uppfattningen att Nato-anslutning strider mot gällande grundlag. Detta inlägg tystades snabbt ner och kommenterades aldrig av regeringen, bara av betydelselösa underhuggare.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.