13 november 2023

Björn Wimans förtal av Jan Myrdal


Just nu pågår något som närmast liknar en kampanj riktad mot författaren Jan Myrdal (död 2020). Många av anklagelserna är av privat och ibland rent löjeväckande natur och kan saklöst läggas i glömskelådan.

Men en anklagelse sticker ut, nämligen att Jan Myrdal skulle ha varit antisemit. Plötsligt behövs JM som slagpåse. Kan det ha med det pågående Gazakriget att göra?

Anklagelser om utbredd antisemitism  behövs för att täcka över det pågående massmordet på Gazas palestinska befolkning. Här följer mitt inlägg i DN 13/11.


Svar till Björn Wiman (avsnitt som ströks av redaktionen i rött)

I Dagens nyheter 5 november tar tidningens kulturredaktör Björn Wiman Jan Myrdal till utgångspunkt för en krönika om den pågående Israel-Gaza-konflikten.

Han insinuerar att Myrdal var anhängare av ”världens äldsta konspirationsteori”, dvs. antisemitism.

Ingenting kunde vara mer felaktigt. Jan Myrdal ägnade en stor del av sitt skrivande liv – som var mycket långt, över 70 år – åt att bekämpa nazism och rasism. Den som är bekant med NÅGOT av hans verk borde inte kunna betvivla hans hållning. 

Men just för att de fega angreppen mot Myrdal efter hans död är så förutsägbara har Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse föresatt sig att göra stora delar makarnas verk åtkomligt på Internet för alla och gratis. På stiftelsens hemsida www.gkjm.se finns således flertalet av hans volymer i serien Skriftställning tillgängliga med sökbar text, och mer kommer.

Där blir det möjligt att verifiera olika påståenden om Myrdals uttalanden, som att Myrdal ”brukade svänga sig” med uttrycket ”svekfulla levantiner”, vilket påstås vara en omskrivning för "svekfulla judar". I de 19 titlar som ligger ute saknas uttrycket.

Att Jan Myrdals son Janken ”efter ett gräl med fadern fick finna sig i att kallas ’jävla jude’” är ett nytt försök att lansera den skröna som redan tidigare berättats i DN och som går ut på att göra Jan Myrdal ansvarig för något annat än sina egna ord. 

Upphovet till grälet var att Jans dåvarande hustru av Janken förbjudits att komma till en träff som han bjudit Jan till. Hon reagerade på denna förolämpning, men vad har Jan att göra med hennes ord? 

När Wiman skriver att Myrdal försvarade ”förintelseförnekaren” Faurisson liksom Ahmed Rami talar han inte om i vilket avseende han gjorde det. Det gällde yttrandefriheten, där Jan Myrdal argumenterade för en ”amerikansk” linje, att tillåta ”hate speech”, i stället för att som Frankrike, Tyskland, Österrike införa lagar som inskränker forskningens frihet eller som EU förbjuda oönskade mediekanaler. Faurisson-debatten handlade också om man överhuvudtaget kunde diskutera den gängse Förintelse-versionen i sak, vilket Myrdal var för. 

Påståenden om att antisemitism var "något helt självklart" bland de flesta Jan Myrdal umgicks med i Bromma är gripna ur luften. Han har själv skrivit om att det fanns pronazistiska lärare på läroverket, men det är en annan sak. 

Den som kommer med påståenden om Jan Myrdals förmodade antisemitism har bevisbördan. Jan Myrdals verk ger ymniga bevis för motsatsen.

När Jan Myrdal var i livet och Björn Wiman släppte in äreröriga angrepp mot honom, vägrade Wiman – trots god pressetik  – att släppa in ett genmäle. Pressombudsmannen, en f d DN-anställd, friade Wiman.

Att Wiman, som alltså visade sig oförmögen att föra en sakdiskussion med Myrdal när han levde, nu övergår till förtal av avliden är motbjudande och en skamfläck för tidningen.

Stefan Lindgren

ordf. Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse


Till det nedstrukna genmälet fogar Björn Wiman så en ny lögnaktighet:

Jan Myrdal var inte antisemit, skriver Stefan Lindgren

”Mycket av det professor Faurisson skriver är troligtvis riktigt och vetenskapligt belagt sedan flera år”, skrev Jan Myrdal i Dagens Nyheter den 3 maj 1981. ”Det mesta som sades om nazisternas grymhet var krigarljuga”, slog han fast i Aftonbladet den 18 juli 1987. 

I den för hets mot folkgrupp dömde Ahmed Ramis radiokanal Radio Islam intervjuades Myrdal den 29 augusti 1987. Hans kommentar? ”Det är bara fånigheter när de säger att ni är antisemiter.”

Ahmed Rami dömdes 1990 och citatet är från 1987. Wiman påstår att tidsföljden var den motsatta. Av sammanhanget framgår således att det Myrdal försvarade var Ramis yttrandefrihet som hade angripits av Israel-lobbyn i Sverige och till sist också lyckades tysta honom.

Då som nu var anklagelser om antisemitism ett vapen för att främja Israels expansionistiska syften.


./.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.