1 november 2023

En vit springare till Hitler

Till vänster: Madzjir Kotjkarov, som de nazistiska ockupanterna utnämnt till borgmästare
i Kislovodsk, tar emot en delegation höga tyska officerare. 

Intresserade av Kaukasus historia har säkert hört en berättelse om hur tjetjener och/eller ingusjer skänkte Führern, Adolf Hitler, en vacker vit häst med dyrbara seldon som en gåva.

En av Rysslands många duktiga hobbyhistoriker försöker här reda ut begreppen.

Det finns många varianter av denna legend, har jag kunnat konstatera, och i dessa är det inte bara vajnacher (term myntad 1928 för att omfatta både tjetjener och ingusjier) utan också företrädare för andra nordkaukasiska folk som påstås ha skänkt en häst till Hitler.

Men den "tjetjenska" versionen om den vita hästen som är mest populära. I en bok av Abdurachman Avtorchanov "Narodoubijstvo v SSSR" beskrivs en upprorsrörelsen i de tjetjenska bergen som  började långt innan andra världskriget.

De tjetjenska rebellerna verkligen var redo att välkomna tyskarna med bröd och salt, under vissa villkor (ett erkännande av Kaukasus "fullständiga oberoende").

Samarbete med Nazisterna begränsades dock till ett par misslyckade försök att skicka grupper av sabotörer till Tjetjenien och Ingusjien och att uppta Avtorchanov själv i tysk tjänst som propagandist på den kaukasiska fronten.

Wehrmacht nådde aldrig Tjetjenien, så de lokala rebellerna, även om de verkligen velat ge en vacker häst med guldsele till "Befriaren Hitler", hade inte en sådan möjlighet.

Moderna forskare i Tjetjeniens och Ingusjiens historia förnekar att det någonsin funnits något omfattande samarbete mellan vajnacherna och nazisterna. 

Den ryskfödde, brittiske journalisten Alexander Werth, som skrev den klassiska "Russia at War 1940-1945", tillbakavisar påståendet om att tjetjenerna gav Hitler en vit häst. Han skriver:

"I förhållande till bergsborna i Norra Kaukasus, bland vilka muslimer var dominerade — tjetjener, ingusjer, karatjajer och balkarer — förde den tyska armén  en 'liberal' politik. De lovade att avveckla kollektivjordbruken, öppna moskéer och kyrkor, och betala för rekvirerade varor, och de tänkte vinna folkets förtroende genom 'exemplariskt beteende', särskilt i förhållande till kvinnor. I Karatjaj-regionen bildades en Nationell kommitté [för att välkomna tyskarna]. Samma sak hände i Kabardino-Balkarien. Även om Tyskarna inte klarade av att tränga djupt in i Tjetjeno-Ingusjska ASSR (söder om Groznyj), fanns det element bland dessa två nationaliteter som sympatiserade med tyskarna. 

Tyskarna lyckades tydligen bara rekrytera ett mycket litet antal soldater bland sina muslimska vänner i Kaukasus, och när den tyska armén började dra sig norrut, följde naturligtvis de mest aktiva medarbetarna med. Den storslagna planen på att erövra Mellanöstern med hjälp av den kaukasiska bergsbor misslyckades. 

11 februari 1944 antog Högsta Sovjet en resolution om 'likvidering' av muslimska regioner. När jag  1946 besökte Kislovodsk, Naltjik, Vladikavkaz, och andra städer i Norra Kaukasus, talade man fortfarande talar om 'likviderin' av tjetjener, ingusjer, karatjajer och balkarer. Inom ett par dagar skulle alla medborgare i dessa folk lastas i järnvägsvagnar och skickas österut, som en kabardinier berättade för mig i Naltjik. 'Det var skrämmande att se hur man skickade bort dem alla - män, kvinnor och barn, men det var mycket väl organiserad - ja, ja, fruktansvärt bra.' 'Och vad med kabardinerna?' 'Du vet', sade han, 'vi lyckades undkomma med ett par blåmärken och bulor. Några ur vårt folk hade också gjort dumma saker. En kabardinsk furste, som bodde högt upp i bergen, kunde inte komma på något bättre  än att skicka en magnifik vit häst till Hitler själv.'"

Alexander Werth ersatte således den "tjetjenska" versionen av vita häst-legenden med en "kabardinsk".

Den "rimligaste" versionen anser jag är den som berättasav Andrej Poputko och Jurij Christinin i deras bok "I Tjekans namn" (Stavropol 1988).

När tyska trupper anföll karatjajernas och balkarernas territorium kom en ddel människor att samarbeta med ockupanterna. En Nationalkommittré bildades av karatjajer och en av dem, Madzjir Kotjkarov, blev borgmästare i Kislovodsk under tysk överhöghet.

Enligt Poputko och Christinin var det Madzjir Kotjkarov och hans kolleger som skänkte Hitler den vita hästen. Det hände under Eid al-Fitr-högtiden i Kislovodsk 1942, när tyska tjänstemän var inbjudna som hedersgäster:

Kotjkarov hade inbjudit befälhavaren för Norra Kaukasus Fronten, general Ewald von Kleist (död i sovjetiskt fängelse 1954) och andra höga fascistiska tjänstemän till firandet. Hela Nationalkommittén , ledd av Kady Bairamukov, fanns på plats när en Dobaj Toturkulov på borgmästarens order förde fram en vacker vit häst med en förgylld sadel i kretsen av entusiastiska nazister.

"Detta vackra Karatjaj-sto", sa Toturkulov, "är en personlig gåva till den store Führern som ett tecken på vår lojalitet! Vänligen vidarebefordra vår gåva...". Med hästen följde en vit kostym med en dolk i gyllene slida. 

"Heil!", skrek fascisterna, överraskade av gåvan. "Heil Hitler! Med er hjälp, mina herrar, kommer vi att besegra bolsjevikerna!

Kleist var mycket rörd och överlämnade i sin tur fyra koraner som ett tecken på respekt för den muslimska högtiden. Och sedan, för tjänster till den tyska armén, utdelades tyska kors i elfenben till  Kady Bajramukov, Majir Kochkarov, Magomet Baichorov, Dobaj Toturkulov samt några andra förrädare.

Madzjir Katjkarov gjorde Kislovodsk "Judenfrei" (fri från judar). Tusentals judar, kommunister, partimedlemmar och deras familjer dödades i staden. I krigsslutet flydde han till Turkiet där han skrev två böcker om Sovjetunionen för att förklara sitt samarbete med Nazisterna.

1962 kunde han tillsammans med sin familj flytta till USA där han avled 1970.

https://dzen.ru/a/XTn0Ks5EoACso8x5

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.