24 februari 2015

Anna König Jerlmyr och tältlägrenAnna König Jerlmyr (M) vill göra något åt de allt fler tältlägren på Stockholms
gator, torg och i förorterna. Dessa bosättningar ökade från 17 till 44 i
fjol, vilket beror på alla "snälla" svenskar som gör det lönsamt och
attraktivt att leva på detta ovärdiga sätt.Anna König Jerlmyr inser naturligtvis att den enda effektiva åtgärden
skulle vara ett svenskt tiggeriförbud, men hon inser att hon
naturligtvis omedelbart skulle bli tillintetgjord i media med ett sådant
krav, så hon nöjer sig med att kräva att väktare ska avhysa lägren - en
lösning som dessvärre bäddar för mer bråk och mera mediala krokodiltårar.

56 procent av svenska folket vill ha ett tiggeriförbud och bara 23
procent är emot, enligt en undersökning som beställdes av TT i fjol.

Men i Sverige kan inte politiker lyssna till folkopinionen. De måste
först och främst lyssna till mediaopinionen och den är för att Sverige
ska ställa alla dörrar på vid gavel för s k EU-migranter.

Även Anna König Jerlmyr kommer nu antagligen att få så mycket mediastryk
att hon tvingas till någon pudel. Den styrande majoriteten i Stadshuset
finner ju tältlägren pittoreska och vill väl snarast k-stämpla dem. De
påminner ju trots allt om svunna tider! Vi som har röstat fram denna
majoritet hoppades fåfängt nog på att den skulle kunna införa ordning
och reda i stadens socialpolitik.

(För mitt inre öra hör jag hur Stockholms stridbara socialläkare som
Gunnar Inghe och John Takman vänder sig i vrede i sina gravar. John, som
Gunnar Inghe skickade ut på 50-talet till romernas tältläger i Skarpnäck,
skulle aldrig gå förbi ett tältläger utan att ingripa.)

Jag hörde idag på BBC om konflikten i Australien där landets ombudsman
för mänskliga rättigheter systematiskt motarbetat åtgärder för att få
stopp på strömmen av båtflyktingar - en trafik som skördat många
dödsoffer.

Genom att internera alla nyanlända på avlägsen ort har trafiken med
båtflyktingar helt upphört, hette det i inslaget. Observera att det inte
rör sig om krigsflyktingar utan ekonomiska flyktingar.

Där precis som här skördar den falska humaniteten människoliv. En
restriktiv politik och lagimplementering räddar människoliv.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.