gerundium

26 februari 2015

Litauen: Ryssland talar sanningEn av de tre viktigaste TV-kanalerna i Litauen - TV3 - presenterade i söndags resultatet av en opinionsundersökning på temat "Har du märkt någon ökad rysk propaganda i Litauen?" 82 procent av de tillfrågade sade att "Det är inte propaganda, Ryssland talar sanning".

12 procent svarade "Ja, det blir allt vanligare i pressen och på Internet", 6 procent svarade "Nej, jag märker ingen ökning".Undersökningens resultat förtigs i övriga medier. I efterhand säger TV3 att det kom in alltför många röster på kort tid för att undersökningen skulle vara trovärdig. Fan tro't!

I praktiken torde det innebär att man nästa gång dröjer med publicering tills "rätt svar" har hunnit komma in.

I Sverige har kultursidorna nu börjat diskutera Sovjetunionens roll i andra världskriget. En uppfattning som verkar vinna anklang bland de liberala kulturtrollen är Peter Fröberg Idlings uppfattning att "något ont (Hitlertyskland) som förgörs av något ont (Sovjetunionen) inte gör det senare gott".

Med den ståndpunkten borde det ha varit bäst att låta de onda förgöra varandra. Det var också länge västmakternas linje. D-dagen uppsköts in i det sista.

Om Fröberg Idlings synsätt hade segrat hade krigsutgången blivit en annan. Hitler hade sannolikt behållit greppet om stora delar av Europa.

För den nyliberala intellektuella elit som stöder regimen i Kiev, som delvis bygger på nazistiska frivilligbataljoners vapenmakt, är naturligtvis en sådan historierevisionism en ofrånkomlig konsekvens.

Vi övriga och Churchill  kämpar vidare: If you're going through hell, keep going.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.