19 februari 2015

Jag och Lars Vilks

800 000 i Groznyj demonstrerar mot Muhammedteckningarna.


Jag minns att jag i början av 1990-talet hamnade på ett författarmöte i S:t Petersburg där många författare talade sig varma för oinskränkt yttrandefrihet, nu när det gamla systemet gick i graven.

Men det fanns en författare som förstörde stämningen genom att påminna om att yttrandefrihet är något som kan användas för att utlösa kaos och skada människor. Han yrkade bestämt på att det sekelgamla förbudet mot "roznja", att utså tvedräkt mellan etniska eller religiösa grupper skulle bli kvar i rysk lagstiftning.


Han fick rätt. Lagstiftarna kom fram till följande lydelse av paragraf 162 i den Ryska federationens strafflag av den 8/12 2003:

Åtgärder som syftar till att hetsa till hat eller fiendskap, samt förnedra en person eller grupp av personer på grund av kön, ras, nationalitet, språk, ursprung, religion samt tillhörighet till en viss samhällsgrupp, begångna offentligt eller genom media eller informations- och telekommunikationsnätverk, inklusive "Internet" ska straffas med böter på 100 000 till 300 000 rubel eller lön eller annan inkomst motsvarande en period på ett till två år, eller ett berövande av rätten att inneha vissa positioner eller delta i vissa aktiviteter för en period på upp till tre år, eller genom samhällsarbete på upp till trehundrasextio timmar eller straffarbete i upp till ett år, eller samhällstjänst i upp till fyra år, eller fängelse i samma tid.

Om samma gärningar begåtts med användning av våld eller hot om våld skärps straffet till upp till fem års fängelse.

Ryssland är med sina 20 procent muslimer och även många buddistiska, animistiska, m fl religionsutövare det land som levt längst i en sådan multietnisk och -religiös miljö. I Moskva ser man med fasa på vad man tillåter sig i form av angrepp på islam i Europa. Inte så att man lägger fingrarna emellan med islamsk terrorism - Ryssland har därvid lag fått bära den största bördan. Men just för att man känner till dessa avarter av islam är man mycket noga med att inte hjälpa dem, att inte provocera dem.

Nu pläderar jag inte för att införa rysk rättvisa i Sverige... eller vänta är inte kollektivbrottet "hets mot folkgrupp" en direkt parallell till den ryska lagstiftningen?

Men det finns en väsentlig skillnad. Vi behöver inte tveka om att Lars Vilks skulle ha åkt i fängelse i Ryssland, (eller med lite tur tagits in på Serbskijinstitutet och gjorts om till en bra kommunist).

I Sverige har han inget att frukta med sina rondellhundar, för den svenska lagen är nämligen inte till för att användas mot sådana kränkningar av islam som han står för. Jag skriver kränkningar eftersom bilden 1. strider mot bildförbudet i islam och 2. liknelsen med en hund i islamsk föreställningsvärld är starkt nedsättande. När man i Iran ska tala om hur illa man tycker om någon säger man "Sag bettar az X ast", dvs. en hund är bättre än X. Okej, här finns saker att diskutera, som att det faktiskt förekommit bilder av profeten även i islamsk historia. Men Vilks bild var avsedd som och uppfattades som en kränkning.

Varför får då den svenska lagen inte användas mot Vilks?

Jo, det har f d JK Göran Lambertz bestämt. JK är den ende som kan väcka åtal i ett tryckfrihetsmål, och Lambertz hade att handlägga flera anmälningar efter att bland andra Nerikes Allehanda (NA) publicerat Vilksteckningen. Sveriges Muslimska Förbund och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige hörde till anmälarna.

De ville att JK skulle åtala NA för hets mot folkgrupp och att ansvarige utgivaren Ulf Johansson skulle ställas inför rätta.

I sitt beslut hävdade Lambertz att man enligt förarbetena till Tryckfrihetsförordningen, som är en av våra grundlagar, måste tolka begreppet missaktning med viss försiktighet och att inte alla förnedrande eller nedsättande uttalanden skall innefattas.

"Termen missaktning i lagen tolkas mycket strängt. Det krävs hot, avsky, eller mycket starkt kränkande uttryck för att det ska vara brottsligt. Att man ritar av profeten på det här sättet når inte upp till de kraven", sade Lambertz i en kommentar till TT. Man kan förstås undra hur man i så fall ska framställa profeten för att lagens kriterier ska vara uppfyllda?

Gick bilden att göra mer kränkande hade Vilks säkert gjort det.

Med sedvanlig blygsamhet beträffande det egna omdömet tillade Lamberts "att beslutet att inte åtala tidningen och dess chefredaktör inte är någon bedömningsfråga i betydelsen att en annan bedömning lika gärna kunde vara möjlig".

Dvs. alla som tänker annorlunda är idioter.

Jag tror inte att jag säger för mycket om jag påstår att betydligt mer harmlösa uttryck för missaktning av en folkgrupp eller religiös grupp har åtalats i Sverige. Inte minst om det har rört sig om antisemitism.

Jag tycker man ska fundera över detta och vad konsekvenserna skulle ha blivit om Vilks faktiskt lagförts. Ska lagen bara användas för att skydda vissa men inte andra bör den avskaffas.

Jag ser att Johan Croneman, en oftast läsvärd DN-skribent, upprör sig över att Vilks fått så lite stöd i Sverige. Till det vill jag säga att Vilks naturligtvis ska åtnjuta vårt obrottsliga stöd mot våldsverkare och samhället ska skydda honom. Det ska inte påverkas av om vi ser olika på hans konst och den kränkning han begått.

Rubriker som den i Aftonbladet "Vilks är Sveriges fegaste konstnär" etc bortser från att han faktiskt löper risk att mördas för något han tecknat. Det är knappast läge att ta någon stor diskussion om Vilks konstnärliga kvaliteter eller (enligt AB) invandrarfientliga åsikter i ett läge när han är upptagen med sin överlevnad.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.