22 maj 2015

Bah Kuhnke snackar i vädret


Nu ska "vi" möta rysk propaganda, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke i Metro 19/5. Inte bara med minfällning av amerikanska krigsflygplan, tydligen. .

Utan genom att exportera svenska UR-program tydligen och hjälpa de baltiska staterna att vrida över sin opinionsbildning ännu mer i ryssfientlig riktning. 


Jag återger här hennes uttalanden ur Metro 19 maj och mina kommentarer i kursiv.

Den aggression vi ser från Ryssland i vårt närområde är förstås oerhört viktigt att vi bemöter – men med demokratiska verktyg, med yttrandefrihet, med informationsfrihet och med pressfrihet, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) efter att ha träffat sina EU-kollegor i Bryssel på tisdagen.

Vet Bah Kuhnke vad aggression är? Enligt FNs deklaration om aggression är en aggressionshandling:

* Deklaration om krig mot en annan stat.
* Invasion av dess väpnade styrkor, med eller utan krigsförklaring, av en annan stats territorium.
* Attack av sin mark, sjö och flygstyrkor, med eller utan krigsförklaring, på territoriet, fartyg eller flygplan i en annan stat.
* Sjöblockad av kuster eller hamnar i en annan stat.
* Tillhandahållande av stöd till väpnade band som bildas på dess territorium som har invaderat en annan stats territorium, eller avslag, trots begäran av den invaderade staten att ta på sitt eget territorium, alla åtgärder i sin makt för att beröva dessa band av alla stöd eller skydd.


Och "aggression i vårt närområde" - syftar det på den numera eventuella ubåten? Eller på de militärflygningar som upplevts komma nära civila flyg, men som inte begått något regelbrott utan  gör exakt detsamma som Nato-plan över Östersjön?
Där hölls ytterligare en diskussion i den debatt som pågått under hela våren om vad EU kan och bör göra för att erbjuda ett alternativ till den starkt Kreml-dikterade världsbild som kablas ut av de ryska tv-kanalerna.

Ursäkta mig, sedan när blev det EU:s ansvar att avgöra vad de ryska TV-tittarna ska se? Vill Bah Kuhnke i så fall ge Ryssland samma rättigheter att lägga sig i vad vi svenskar får se? Vad är den folkrättsliga grunden?

Inte minst i de baltiska länderna är oron stor. Deras rysktalande minoriteter använder sig till överväldigande del av ryska nyheter, som under det senaste årets krig i Ukraina i allt hätskare ordalag utmålat EU och väst som fiende och orosanstiftare.

Ser Bah Kuhnke ofta på rysk TV, eller på vad bygger hennes uttalanden? Vet hon att ukrainska företrädare regelbundet deltar i exempelvis "Söndagskväll med Solovjov" på bästa sändningstid. En gång nyligen var det 6 ukrainare i en panel på 11 debattörer.
Borde inte Bah Kuhnke intressera sig mer för hur dessa minoriteter i Baltikum diskrimineras av myndigheterna. Hundratusentals människor födda i Baltikum förvägras medborgarskap och i växande utsträckning att använda sitt språk. De behandlas som "ockupanter" trots att dessa minoriteter funnits i Baltikum i århundraden. Antifascistiska symboler och högtider förbjuds medan makten tillåter och ibland medverkar i hyllningar till de baltiska SS-legionerna.

Bland de motåtgärder som nämnts finns bland annat tankar på en gemensam ryskspråkig tv-kanal.

Vet inte ministern att en rad västliga bolag äger ryska TV-kanaler? Svenska MTG är exempelvis delägare (38%) i CTC, Domasjnyj och Perets. Euronews sänder på ryska, liksom FOX, Disney, Dozjd (delvis utlandsfinansierad), Nickelodeon, MTV och NTV Canada.

Skepsisen är dock stark. Dels krävs stora ekonomiska resurser för att locka över tittare från de ryska statskanalerna och deras filmer och underhållningsprogram. Dels är risken stor för att EU-tv:n snabbt skulle anklagas för att själv vara ett propagandaorgan.

Med all rätt! Bryssel utövar en diktatur i etern. Dom har helt godtyckligt stängt av Irans PressTV och hotat att stänga av Russia Today.

I samband med veckans EU-toppmöte i Lettland ska tankesmedjan EED presentera en rapport om hur den ryska stats-tv:n ska bemötas. Bland annat väntas förslag om en ryskspråkig "nyhetsbyrå" och maningar till ökat samarbete mellan redan befintliga oberoende ryska nyhetsmedier och sajter.

Nyheter på ryska sänder bl.a. BBC och Radio Svoboda. Förutom tusentals ryska statliga och privatägda nyhetsmedia. Den som misstror ryska medier kan följa ryska nyheter i hundratals kanaler från bl a Ukraina, Georgien etc.
Från svensk sida trycker även kulturministern på vikten av samarbete – exempelvis mellan EU:s public service-bolag.

Då kan vi utbyta idéer: hur sprider vi information på bästa sätt? Hur jobbar vi med demokratiska värderingar? Hur gör vi ett program kring det? I Sverige har vi ju till exempel UR som gör väldigt många och viktiga program som handlar om att upplysa och lära barn och unga men också vuxna om demokrati och hur vi vårdar den och värnar den, säger Alice Bah Kuhnke (MP).

 Deras sak är ju vår. Vi är alla måna om att våra länder och Europa fortsätter att vara en demokratisk verklighet där yttrandefriheten står högst.

Då är vi där igen. Sverige har så fantastisk demokrati att vi kan exportera hur mycket som helst! Inga länder är så utvecklade att de inte kan lära av Sverige! Hur kommer det sig då att en norrman, Karl Ove Knausgaard, väckt en våg av sympati i hela Norden när han  talat om det svenska klimatet som skrämmande tyst - ett litet antal "cykloper" kontrollerar media, författarna är tysta, ingen står upp för en avvikande åsikt?
Bah Kuhnke borde ställa sig själv frågan hur denna bild av Sverige som fullt jämförbar med en totalitär stat kan få sådan genomslagskraft. Kan det kanske bero på att den är sann? Hur som helst är mediastrukturen i Sverige mycket mer monolitisk än i Ryssland.
Själv bedriver jag sedan 18 år en kamp för att bredda informationen från Ryssland (veckobrevet Ryska posten) men har bara mött sporadiskt intresse från enskilda personer i det styrande politiska lägret. Är inte sanningen  den att ni är helt nöjda med den ensidiga nyhetsförmedling som råder i de svenska mediakonglomeraten? Vi är ju snart tillbaka  i den gamla rysskräcken, där allt en ryss säger och gör är ett hot mot fosterlandet?Stefan Lindgren


2 kommentarer :

 1. Jan Nybondas skriver:

  En nätsajt vars popularitet vuxit explosionsartat, Russia Insider, tillkom i Moskva vid amerikanen Charles Bausmans köksbord. Bausman hade tillsammans med den internationella affärsmannadiasporan i Moskva blivit alltmer upprörd över att västmediers rapportering från Ryssland var både skandalöst okunnig och sedermera blivit avsiktligt lögnaktig i takt med de försämrade relationerna. Bausman beslöt tillsammans med sina vänner att sätta upp en hemsida som skulle bidra till att rätta till perspektivet. De kunde vid tidpunkten inte drömma om den popularitet som deras projekt skulle röna.

  Ja, och den skrämmande ryska statspropagandan som sprids internationellt via RT produceras till betydande del av medborgare från engelskspråkiga länder. I dessa progam som når respektabla tittarsiffror i USA ser vi väldigt ofta amerikaner intervjua amerikaner. Kusligt inte sant ! När blev Noam Chomsky senast intervjuad på CNN, NBC eller New York Times ? Just det, aldrig, eftersom självcensuren i USA hindrat detta. Och nu förekommer han på rysk TV, det kan inte tolereras.

  RT har en rad magasinprogram där programvärden intervjuar prominenta gäster, de flesta från väst men också många från övriga delar av världen. En namnlista över dessa ställer allt vad BBC för att inte tala om SVT kan erbjuda i skuggan. Skillnaden mellan BBC och RT är kort beskrivet den att BBC föredrar att intervjua makten medan RT föredrar akademiker och andra sakkunniga. Om det är propaganda så måste parollen lyda: mer propaganda !

  SvaraRadera
 2. RT finns (än så länge) på Astrasatelliten. Men om vi nu är så bra på mångfald, varför inte i de gängse kabel- och iptv-näten?

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.