14 maj 2015

Endast "rätt" ukrainare får svensk hjälp

12 maj förklarade utrikesminister Margot Wallström i Rapport att Sverige
nu ska "ge stöd till dom som strider" i östra Ukraina. Vad kunde väl det
betyda?

Skulle Sverige förbarma sig över människorna i Donbass som lever
omringade av Kievs trupper och utsätts för daglig beskjutning,
Minskavtalen till trots.

Nej, pressekreterare Annika Flensburg hos Wallström klargör i ett brev
till Nyhetsbanken:


"Upprinnelsen till beslut om stöd till National Defence Foundation, NDF
är den begäran om hjälp om bl.a. sjukvårdsutrustning som inrikesminister
Avakov skickat till den svenska försvarsministern och hälsoministern.

Projektet innebär att NDF ska upphandla materiel och sjukvårdsapparatur
till Dnepropetrovsk Burn Medical Center som tar emot skadade från
konfliktområdet (såväl kombattanter som civila). Stödet kommer ligga på
en miljon kronor."

Så Wallström reagerar på en personlig begäran från en odiös figur som
Avakov, sedan november 2014 fördömd av Ukrainas högsta rabbin Yaakov
Bleich för att hålla landets nazister om ryggen.

Avakovs utnämning av Azovbataljonens vice befälhavare och Vadim Trojan
till polischef i Kiev län var det som främst oroade Belich, då Trojan är
en uttalad nazist.

Bleich krävde att Avakov skulle avsättas om han fortsatte "att utse
personer av tvivelaktig anseende och ideologier fläckade av fascism och
högerextremism."

I dagarna har ett förslag lagts på radans bord om att avsätta Avakov.
Initiativtagare tycks vara medlemmar av president Porosjenkos parti.

Svenskt bistånd borde undvika nazistiska kopplingar och framför allt
fördelas på ett neutralt sätt i den pågående konflikten.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.