6 maj 2015

Försäkringsbolaget NatoAlldeles nyss fick jag ett Twittermeddelande från kampanjen Ja till
Nato. Det lyder:

"Sverige bör officiellt gå med i Nato. Socialdemokratin har länge
vilselett befolkningen gällande Nato. På senare tid saknar vi helt
försäkring."Jämförelsen med en försäkring är intressant. De flesta försäkringar har
en klausul för s k force majeure.

Den innebär att försäkringsgivaren (Nato) inte behöver leverera "på
grund av krig eller införselförbud eller därmed jämförlig händelse".

Bilden fogad till Twittermeddelandet är också upplysande. Klungan under
Natos paraply, ser den ut?

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.