8 maj 2015

Vem har inbjudit svensk militär till Irak?

Föreningen IrakSolidaritet har begärt hos UD att få ut dokument om den planerade svenska militära insatsen i Irak. Föreningen uppmärksammar också en utredning som föreslår att regeringen i fortsättningen inte ska behöva begära riksdagens tillstånd för att sända svensk trupp i krig.
 
– Det är oklart vem som begärt en svensk militär insats i Irak och vilka uppgifter en sådan styrka ska ha. Riksdagen och allmänheten måste få möjlighet att ta del av hela beslutsunderlaget innan beslut fattas om svenskt deltagande i Irak, säger IrakSolidaritets ordförande Sigyn Meder.
 
– Vi noterar samtidigt att en aktuell utredning går ett steg längre och föreslår "att bemyndigandet för regeringen att sända trupp utomlands för utbildning och övning inte begränsas till enbart fredsfrämjande verksamhet. Bemyndigandet bör enligt utredningen omfatta alla typer av utbildningar och övningar". Detta är djupt odemokratiskt och mycket oroande för framtiden.
 
Läget i Irak
 
Situationen i Irak är mycket oroande och oklar. IS begår oerhörda övergrepp, men det gör också andra stridande grupperingar. Utländsk inblandning med oklara syften försvårar situationen. Den svenska regeringen föreslår att en svensk väpnad styrka på upp till 120 personer under 2015 ska skickas till norra Irak "på inbjudan av den irakiska regeringen".
 
Föreningen IrakSolidaritet har begärt klargöranden och bland annat ställt följande frågor:
 
Finns det någon begäran till Sverige från den irakiska regeringen om en militär insats?
Finns det någon begäran till Sverige från koalitionen eller någon deltagare i koalitionen eller någon annan part?
Finns det idag någon bilateral överenskommelse mellan Iraks regering och Sverige om styrkornas uppgifter?
Finns det någon överenskommelse med annan part om den svenska väpnade styrkans uppgifter?
UD har svarat att man "kommer att återkomma med ett besked […] så snart handläggningen av ärendet är avslutad".
 
– Efter vad vi förstår, innebär detta att besked dröjer tills riksdagen fattat beslut i frågan. Detta är inte acceptabelt och strider sannolikt mot offentlighetsprincipen, säger Sigyn Meder.
 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.