21 maj 2015

Sven Hirdman om Nato
Sven Hirdman, tidigare statssekreterare i försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva talade i tisdags på ABF-huset i Stockholm om Nato och den svenska alliansfriheten.

Några punkter ur hans anförande: • Sveriges säkerhetspolitik går ut på att hålla Sverige utanför krig och till att bidra till fred och avspänning i vår omvärld. Ett stormaktsanfall på Sverige vore en fullständig katastrof.

• Ett isolerat ryskt anfall på Sverige är helt osannolikt. Sverige har inte ett sådant strategiskt intresse för Ryssland. Ryssland vill överhuvudtaget inte ha ett krig med EU och Nato.

• Ett svenskt medlemskap i Nato ökar därför inte Sveriges säkerhet utan leder i stället till ökad spänning i vårt område.

• Den svenska säkerhetspolitiken bör prioritera att bidra till avspänning mellan stormaktsblocken.


Lyssna på en kunnig försvarare av alliansfriheten. Tack till Franz Smidek, som filmat!

red

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.