19 maj 2015

Pang på, Paggan!

Leif Pagrotsky har just stigit fram som en socialdemokratisk
idépolitiker av rang.
 
Han har rest den principiella frågan om prissättningen på en allmän
nyttighet som kollektivtrafiken i Stockholm.
 
Hans förslag är att införa nolltaxa. Det skulle spara in en miljard på
ett illa fungerande biljettsystem. Det skulle öka det kollektiva resandet
framför biltrafiken.
 
Sannolikt skulle det minska buset, genom att öka trafikantströmmarna. De
allvarliga tillbuden, skadegörelse etc sker knappast där det är mycket
folk.
 
Pagrotsky har genom sin liknelse med hissar i höghus visat på vilken
haltande logik avgiftsbeläggningen av SL bygger.
 
Argumentet att avgiftsfri kollektivtrafik på något sätt skulle devalvera
värdet av denna och förvandla bussar till värmestugor är knappast
hållbart. Visst finns det sociala problem (tiggare etc) men de ska ju
inte få styra kollektivtrafiken.
 
När det gäller hur kostnaderna för kollektivtrafiken ska tas ut kan jag
dela skepsisen mot Pagrotskys 4-procentiga skatt på Stockholmsföretag.
Risken är att det ökar utflyttningen till köpcentra i ytterområdena.
 
I huvudsak måste det ske skattevägen. I avvaktan på att
fastighetsskatten återinförs kanske man kan överväga möjligheter att ta
ut en serviceavgift av fastighetsägare i proportion till
taxeringsvärdena. Det skulle bredda basen i förhållande till Pagrotskys
förslag.
 
Av intäktsbortfallet på 4,04 miljarder skulle 1 miljard sparas i
minskade kostnader. Återstår extra kostnad 3,56 miljard att täcka.
'
Norra länken kostade 9 miljarder (engångsbelopp visserligen) och för
Förbifart Stockholm 27,6 miljarder kr i 2009 års prisnivå.
 
Jag har inga illussioner om att Pagrotskys förslag kommer att gå igenom.
Men det är en offentligt rest fana - en påminnelse om att den offentliga
politiken i många avseenden inte är rationell utan bygger på ingrott,
dunkelt tankegods.
 
Varför inte genomföra Pagrotskys förslag på prov under t ex en
tvåårsperiod för att allsidigt belysa konsekvenserna. I förhållande till
de oerhörda satsningarna på biltrafiken (som jag stöder) skulle det vara
ett förhållandevis litet experiment.
 
Stefan Lindgren

1 kommentar :

  1. Tallinn har gratis kollektivtrafik för de som är skrivna där sedan ett tag. Så fullskaleexperiment från storstad finns. Har inte hört annat än att det ska fortsätta.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.