14 maj 2015

Marianne Ny lamslår Assangeutredning

Sedan 7/12 2010 har Julian Assange inte kunnat röra sig utomhus.

Snart har han alltså i praktiken förlorat fem år av frihet
för påstådda sexbrott mot två kvinnor som båda intygar att de haft
frivilliga samlag med honom. Det torde vara världsrekord!

Överåklagare Ny obstruerar rättvisan och har utropat sig till
Högsta Högsta Domstol.
Först hölls Assange av den brittiska polisen, sedan försågs han med fotboja,
men för att undgå utlämning till Sverige tog han sin tillflykt till
Ecuadors ambassad.

Högsta domstolen har beslutat att avslå Assanges begäran att häva
häktningsbeslutet.

Men Sveriges Högsta domstol tycker att verkligheten är irrelevant vid en
bedömning av den s k proportionaliteten (Lagen säger att tvångsmedlen
under förundersökning ska stå i proportion till det eventuella brottet).

Man avfärdar också Assanges farhågor för utlämning till USA som
ogrundade. Det är ju lätt för HD:s ledamöter! Alldeles nyss har det gått
en våg av "extrajudicial renditions" (utomrättsliga utlämningar),
i praktiken kidnappningar av europeiska medborgare, över Europa.

USA bröt mot Wienkonventionen för att tvinga ner Evo Morales flygplan
och kunna lägga vantarna på Edward Snowden. De fick tji, den gången.

Men Assanges chanser är sämre.

HD:s iskalla avvisande av Assanges motiv att inte vilja komma till
Sverige bara styrker intrycket av ett  gäng herrar som till varje pris
bortser  från verkligheten.
En ledamot av HD har också gripits av tvivel och reserverat sig.

Avgörande för HD:s beslut var följande omständighet:

"Efter hovrättens beslut har förundersökningsledaren  emellertid vidtagit
åtgärder för att få till stånd ett förhör med JA i  London. "

Stämmer det?

På åklagarmyndighetens hemsida står det:

"Sammantaget bedömer åklagaren att ansökningar om att få bistånd
med ett eller flera förhör med Assange i London inte skulle föra ärendet framåt."

Borde inte HD ha tagit i med hårdhandskarna när åklagaren så uttryckligt
går emot Svea hovrätts uppmaning att påskynda utredningen?

Hur lång tid ska det ta för Marianne Ny att packa sina
väskor och åka till London? Det tar högst fem minuter att boka en
biljett och hotell på nätet.

Hon har redan haft på sig ett halvår sedan Svea Hovrätt stack ut en
pekpinne att hon borde göra sitt jobb.

Hur länge ska hon tillåtas sabotera utredningen samtidigt som Assange
uppenbarligen far illa av att sitta på Ecuadors ambassad?

Väntar man på att Assange slutligen ska insjukna och dö?
Är proportionalitetsprincipen uppfylld då?

Stefan Lindgren

1 kommentar :

  1. Det förefaller som om man i Sverige var helt omedveten om vad den psykiska tortyren, för det är det ju fråga om som man utsätter Assange för, kostar Sveriges anseende i världen.

    Alternativa medier har redan en vid spridning globalt och deras anseende växer stadigt. I dessa framstår Sverige som en av de nya bananrepublikerna som kommit att ersätta de gamla sedan Latinamerika med gemensam kraft bestämt sig för att skaka av sig den nordamerikanska imperialismen.

    USA försökte kompensera sig för närmandet till Kuba genom att utmåla Venezuela som ett hot. Vad hände: Kuba sade: "no way" och det fullkomligt osannolika inträffade, USA har tvingats tona ner retoriken.

    Visst är det ett bedrövligt sakernas tillstånd: De fattiga Kuba och Ecuador visar mod och moral, medan européer vältrande sig i välmåga låtit arrogans och feghet ta över.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.