gerundium

28 november 2013

Bulgakovabstinens

Några veckor kommer jag att leva i svår abstinens. Efter åtta veckor med ”Det vita gardet” på Axess TV.

Den som inte läst eller sett ”Det vita gardet” kan inte förstå dagens Ukraina.
Författaren Michail Bulgakov beskrev 14 olika omvälvningar i Kiev, varav han personligen upplevde 10.

1 ) Februarirevolutionen 1917

2 ) Ukrainska Centrala radans (centralrådet) maktövertagande i slutet av oktober - början av november 1917. Ett begynnande uppror mot den provisoriska regeringen i Petrograd slogs ned. Upproret hade stötts av bolsjeviker och judiska hantverkare från förorterna.

3 ) Det  röda gardet driver bort Centralrådets trupper från staden 26 januari 1918

4 ) Staden återgår till Centralrådet som stöds av österrikisk- tyska trupper 1 mars 1918

5 ) Centralrådets regering störtas av tyska trupper. På Kievs cirkus utropades 29 april  1918 på en bondekongress lantbrukare Pavel Petrovitj Skoropadskij, tidigare generallöjtnant och före detta befälhavare under Centralrådet till ”hetman” för hela Ukraina.

6 ) Skoropadskij störtas och Kiev intas 14 december 1918 av ”Folkrepubliken Ukrainas” trupper under befäl av chefsatamanen Simon Vasiljevitj Petljura.

7 ) Röda armén intar Kiev 5 februari 1919 (eftersom Peljuras trupper lämnat staden den 3 februari blev det ingen strid).

8)  ”Ukrainska folkrepublikens trupper” intar staden morgonen 31 aug 1919 sedan de röda övergett den 30 augusti.

9)  De vitas frivilligarmé under ledning av general A I Denikins intar staden och ”folkrepublikens” trupper drar sig tillbaka eftermiddagen 31 augusti 1919

10 ) Röda armén intar staden 14 oktober 1919

11 ) De röda retirerar  från Kiev 16 oktober 1919 år och de vita återvänder

12 ) De röda intar Kiev 14 december 1919

13 ) Ukrainska och polska trupper intar staden 7 maj 1920

14 ) Röda armén intar staden 12 juni 1920 .

Skoropadskij flydde med de tyska trupperna och han överlevde till april 1945 i Berlin där han ironiskt nog dödades av en brittisk eller amerikansk bomb.
 


1926 mördades Petljura av Samuil Schwarzbard i Paris. Schwarzbard anmälde sig själv till polisen. Under rättegången företedde han 500 dokument som visade att Petljura begått en rad förbrytelser, bl.a. omfattande pogromer mot Ukrainas judar.

Domstolen frikände Schwarzbard.

2005 beslutade dåvarande presidenten i Ukraina Viktor Jusjtjenko att rehabilitera Petljura. Han planerade att resa ett monument till Petljuras ära i Kiev, men detta har ännu inte blivit av. Monument restes dock i Rovno och Poltava.

Stefan Lindgren

Skämttidningen Bourgeois i Odessa. "Politiska barometer" fr v till höger: Bolsjevikerna tar makten ...Bolsjevikerna försvinner...Tyskarna kommer ... Hetman Skoropadskij till makten...

1 kommentar :

  1. Tack för tipset om "Vita gardet". Jag tittar inte så mycket på TV och missade helt den här serien.
    Ukrainas historia under åren 1918-20 är onekligen extremt komplicerad.

    Jag åker till Kiev nästa vecka för att besöka ett par vetenskapliga institut tillsammans med yngre ukrainska medarbetare. Framtiden för ukrainsk vetenskap är osäker. Jag hörde igår från en av mina vänner i Kharkov att medelåldern vid det berömda Ukrainian (numera Kharkov) Institute of Physics and Technology är 75 år bland forskarna.

    Ett litet typo i din blogg om SvD och Ryssland. Jag antar att du menar den 22 juni 1941.

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.