gerundium

4 november 2013

Obildtbar

Carl Bildt skriver på sin blogg om sitt besök i Georgien nyligen:

Våren 2008 gled regionen mot krig, och i augusti provocerades den konflikt som ledde till Rysslands invasion av delar av Georgien och utropandet av de två provinserna Abchazien och Sydossetien som självständiga stater.

Formuleringen är ur alla synpunkter lögnaktig.


1. Regionen "gled" inte mot krig. Bildts kompis Saakasjvili startade
krig, som Europarådets utredare Heidi Tagliavini entydigt har visat.

Carl Bildt fann det ändå lämpligt att jämföra Ryssland med Nazityskland,
såväl före som efter Tagliavinis utredning.

2. De två "provinserna" Abchazien och Sydossetien är a. en republik, som
tidigare ingick i Georgien och b. ett autonomt område, som tidigare
ingick i Georgien.

Vilka rättigheter territorier med mer eller mindre hävdvunnen
självständig ställning inom en av de forna sovjetrepublikerna har
är inte självklart.

Carl Bildt har ju i fallet med den forna autonoma provinsen Kosovo (med
lägre folkrättslig status än i vart fall Abchazien) hävdat en rätt till
avskiljande.

Det är obegripligt på vilken folkrättslig grund han kan hävda att samma
rätt inte tillkommer Republiken Abchazien och AO Sydossetien.

Allt detta vet Bildt, men han låtsas vara obildbar för att på äkta
goebbelskt manér kunna gå ut med en lögn och upprepa den så ofta han kan.

Det finns bara en demokratisk och fredlig ståndpunkt i frågan, nämligen att
dessa konflikter måste lösas förhandlingsvägen och - som jag tror
premiärminister Ivanisjvili sa här om dagen, att organisera livet i
Georgien så att Sydossetien och Abchazien önskar att komma tillbaka av
egen fri vilja.

Att utkräva rättsligt ansvar av krigsanstiftarna från 2008, däribland
Bildts kompis Saakasjvili, vore en bra början.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.